11 °C

Türkiye kredi ve mevduatta başı çekiyor

TBB'nin araştırmasına göre, kişi başı kredi ve mevduat oranında Türkiye, Malezya'nın ardından en yüksek gelişmekte olan ülke konumunda.

Türkiye kredi ve mevduatta başı çekiyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), S&P Global Market Intelligence tarafından hazırlanan veriler baz alınarak 2016 yıl rakamlarıyla 'Uluslararası Karşılaştırmalar İtibriyle Bankacılık Sektörü' araştırma raporu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye’de Aktif/GSYH oranı gelişmekte olan ülke (GOÜ) ortalamasına yakın ve gelişmiş ülke (GÜ) ortalamasının üçte biri seviyesinde.

Araştırmada, "Kişi başı kredi ve mevduatta Türkiye, Malezya’nın ardından en yüksek gelişmekte olan ülkedir" bilgisi paylaşıldı.

Raporda öne çıkan bilgiler şu şekilde: 

- Kişi başına aktifler, gelişmekte olan ülke ortalamasının bir miktar üzerinde olmasına karşın, gelişmiş ülkelerin onda biri civarında.

- Kredilerin aktifler içindeki payı yüksek iken, mevduatların pasifler içindeki payı ortalamalar seviyesinde.

- Aktiflerin büyüme oranı hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin üzerinde.

- Türk bankacılık sektörünün toplam gelir/toplam gider oranı ortalamaların üzerinde.

- Net ücret komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerine oranı gelişmekte olan ülke ortalamalarının altında.

- Tahsili gecikmiş alacak ve takibe düşmüş kredilerin toplam kredilere oranı gelişmekte olan ülke ortalamasının altında.

- Türkiye bankacılık sektörü, özkaynak karlılığı ile kamu borçlanma kağıdı getirileri arasındaki fark gelişmekte olan ülkelerden düşük, gelişmiş ülke ortalamasına yakın.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.