Turmet, üretiminin %60’ını ihraç ediyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

http://www.kobiden.com/turmet-uretiminin-60ini-ihrac-ediyor-20814h.htm