Uzel Makine, geçici olarak işlem görmeyecek

Uzel Makina Sanayi hisse senetleri borsa kotundan çıkarıldı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL -  İstanbul menkul Kıymetler Borsası(İMKB) Yönetim Kurulu, Uzel Makina Sanayi A.Ş. hisse senetlerinin kottan çıkarılarak geçici olarak işlem görmekten men edilmesine karar verdi.

İMKB Yönetim Kurulu kararına ilişkin borsa günlük bülteninde yer alan duyuruda, şirketin 31 Temmuz 2008 tarihinde Borsaya göndermesi gereken Kamuyu Aydınlatma Bilgi Formu'nu (KABF) ve Borsa Başkanlığınca istenen özel durum açıklamalarını göndermemesi, şirketin banka kredilerini, satıcı borçlarını ve personel ücretlerini ödeyememesi ve bu yüzden alacaklılar tarafından şirket aleyhine haciz, icra gibi hukuki takiplere başlanması, hammadde tedarik edilemediği için üretimini durdurması nedenleriyle Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 47. maddesi ve İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin 24. Maddesinin (c ), (d), (p) ve (g) bendleri uyarınca şirket hisse senetlerinin kottan çıkarılarak geçici olarak işlem görmekten men edilmesine karar verildiği belirtildi.

Şirket tarafından KABF gönderilmediğinden şirketin üretim faaliyetleri ile idari, mali ve hukuki yapısına ilişkin belirsizliklerin halen açıklığa kavuşturulmadığı dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulunun 19 Temmuz 2002 tarihli İMKB'de İşlem Sıraları Kapatılan Şirket Hisse Senetlerinin Alış/Satışına İlişkin Esaslar düzenlemesinin; 2. ve 4. maddeleri gereğince, şirket hisse senetlerinin, bugünden itibaren aracı kuruluşlar vasıtasıyla borsa dışında alış/satışa konu olmasının da kararlaştırıldığı kaydedilen duyuruda, şirketin üretim faaliyetleri ile idari, mali ve hukuki durumuna ilişkin bütün gelişmeler hakkında her aşamada borsaya bilgi verilmesinin de şirketten istenmesine karar verildiği bildirildi.