19 °C

Yeni DEİK nasıl kurulacak bilmecesi!

TOBB'da Torba mesaisi dün de sürdü. TOBB yönetimi uzun süreli bir toplantı yaparak izlenecek yol haritasını konuştu

Yeni DEİK nasıl kurulacak bilmecesi!

HÜSEYİN GÖKÇE

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “torba yasa”yı onayladı. Torba Yasa’da gece yarısı verilen bir önerge ile tüzel kişiliği sona erdirilen DEİK’in yerine Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yeniden kurulacak DEİK’in yapısı merak konusu oldu. Önceki gün geç saatlere kadar durum değerlendirmesi yapan TOBB yönetimi dün de uzun süreli bir toplantı yaparak izlenecek yol haritasını konuştu. 

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’ne taşınma olasılığının çok yüksek olduğunu belirtirken, kafalardaki soru işaretlerinin giderilebilmesi için bu konularda çıkarılacak ikincil mevzuatın beklenmesi gerektiğini dile getirdiler. 

STK’lar kurucu olmak için yarışacak 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “torba yasa” olarak nitelendirilen “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”u onayladı. Ankara kulislerinde son dönemlerde ön plana çıkmaya başlayan MÜSİAD’ın yeni kurulacak DEİK’te daha güçlü bir konumda temsil edilebileceği yönünde yorumlar yapılıyor. Yasa Resmi Gazete’de yayımlandığı andan itibaren DEİK’in kurumsal yapısı sona eriyor. Yeni oluşturulacak DEİK’te yer alacak sivil toplum kuruluşlarını belirlemede ise Ekonomi Bakanlığı tek yetkili olacak. Tüzel kişiliği sona erecek DEİK’in sekreteryasını TOBB yürütüyor. Halen belirli paylarla 40 civarında ortağı bulunan DEİK’in yerine kurulacak yeni yapıda kimlerin yer alacağı bir yönetmelikle belirlenecek. 

Önergenin gerekçesinden, TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON, YASED gibi mevcut kurucu ortaklardan, hangilerinin DEİK’te yer alacağı net olarak anlaşılamıyor. Gerekçede DEİK’in TOBB ve TİM gibi kuruluşlarla faaliyetlerinin sonuçlarını daha etkin şekilde paylaşacağı bilgisi, en azından bu iki kuruluşun yine etkin rol alacağı şeklinde yorumlandı.

Torba Yasa’nın ilgili maddesinde, yeni kurulacak DEİK ile birlikte iş konseylerinin görev ve yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişleri, organları, bütçeleri, yönetim ve denetimleri ile üyeliğe ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenmesi hükme bağlanıyor. Yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren DEİK bünyesindeki mevcut iş konseylerinin devam eden faaliyetlerinin ne olacağı konusu da yine iş dünyasında yoğun şekilde tartışılıyor. 

TIR karneleri için yasa yetmiyor 

Öte yandan çeşitli uluslararası dolaşım belgeleri ve TIR karnelerinin düzenlenmesi konusunda TİM’in yetkilendirilmesine ilişkin düzenlemenin de, TİM’in bu yetkiyi doğrudan kullanabileceği anlamına gelmiyor. Dünya genelinde TIR karneleri, 73 ülkeden 170 üyeye sahip olan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından veriliyor. IRU bu karneleri ülkelerde anlaşma yaptığı kuruluşlar aracılığıyla dağıtıyor. Örneğin TOBB, bir bedel karşılığında IRU’dan aldığı belgeleri, belirli bir kar payı ekleyerek uluslararası taşımacılık yapan şirketlere satıyor.