25 °C

Yerli malı belgesini TOBB ve TESK verecek

Yerli malı belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK'e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecek

Yerli malı belgesini TOBB ve TESK verecek

ANKARA - Firmaların ihalelerde teklif ettiği malın yerli mal olduğuna kanıt oluşturan yerli malı belgesi,  üreticinin kayıtlı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna (TESK) bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecek. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Yerli Malı Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğe göre, sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için, Bakanlık tarafından düzenlenen sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve sanayi sicil belgesindeki "üretim konusu" içeriğinde yer alması şartı aranacak. 

Ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekecek

Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için ayrıca, tamamen Türkiye'de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye'de yapılması ve ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekecek. 

Türkiye'de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilecek

Türkiye'de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye'de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye'de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilecek. Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tamamen Türkiye'de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye'de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilecek. 

Ayrıca gıda, tarımsal ve bitkisel ürünler ile Türkiye'de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye'de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri ve madencilik ürünlerinden sanayi ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması istenecek. 

Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin tebliğde yer alan gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri ürünler de yerli malı kabul edilecek. 

Belgenin geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl olacak

Yerli malı belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK'e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecek. 

Yerli malı belgesi standart formu ile taahhütname TOBB ve TESK tarafından Bakanlığın uygun görüşü alınarak belirlenecek. Belgenin geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl olacak. 

Tebliğin yürürlük tarihinden önce Kamu İhale Genel Tebliği kapsamında TOBB veya TESK'e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenmiş yerli malı belgeleri, belge üzerinde yazılı geçerlilik süresinin sonuna kadar geçerli olacak. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap