Ekonomik güven endeksi verileri güncellenecek

TÜİK ekonomik güven endeksi verilerini güncelleyecek. Endeksin yeni hali 30 Ocak'ta yayımlanacak.

Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik güven endeksi verilerinin 2007-2011 dönemini ilk defa kapsayacak şekilde hesaplanacağını ve 2012-2016 dönemi serisinin ise güncellenerek 30 Ocak'ta yayımlanacağını duyurdu.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomik güven endeksi 2015 Ocak ayından itibaren, 2012 Ocak ayından başlayan bir seri olarak yayımlanmaktadır. Endeksin veri kaynaklarından olan tüketici güven alt endeksleri çok değişkenli modele dayalı yaklaşımla 2004-2011 dönemi için geriye çekilmiştir. Buna bağlı olarak ekonomik güven endeksinde kullanılan analiz dönemi uzatılmış, 2007-2011 dönemine ilişkin ekonomik güven endeks serisi ilk defa hesaplanmış, 2012-2016 dönemi endeks serisinde ise güncelleme yapılmıştır" denildi.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Etiketler