21 °C

Borsada manipülasyon suçuna hapis yolu

Sermaye piyasasında bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı eylemlerinin cezalarının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Böylece hapis cezası fiili olarak uygulanabilecek

Borsada manipülasyon suçuna hapis yolu

İSTANBUL -  Bugün TBMM Başkanlığı'na sunulan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'''nın yasalaşması durumunda halka açık şirketlerde ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımında satışlar "adil bedel" üzerinden gerçekleştirilecek.

Tasarıya göre halka açık şirketlerde ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımında satım bedeli, borsada oluşan son 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyattan değil, "adil  bedel"  üzerinden gerçekleştirilecek. Tasarıda "adil bedel"in hesaplanmasına ilişkin usul ve esasların, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurulu tarafından belirleneceği belirtildi.

Borsa kotundan çıkmak isteyen halka açık şirketlerin yüzde 95'ine sahip olan ortaklar, çağrıda son 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyattan "ortaklıktan çıkarma bedeli" ödeyerek diğer pay sahiplerinin paylarını alabiliyordu. Bu uygulama yatırımcılar tarafından tepkiyle karşılanmış ve SPK tebliğ ile gerekli düzenlemeleri yapmıştı.  

Manipülasyona hapis cezası artırılıyor

Kanun tasarısında ayrıca sermaye piyasasında bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı eylemlerinin cezalarının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Tasarının yasalaşması durumunda, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcı kararını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle kendisine veya bir başkasına doğrudan veya dolaylı menfaat  sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Bankaların türev işlemleri riskleri BDDK kontrolüne

Tasarıda ayrıca bankalar tarafından gerçekleştirilen türev işlemlerin oluşturacağı risklerin banka mali bünyelerine etkileri açısından denetimi ve gözetiminin BDDK tarafından yürütüleceği, SPK, BDDK 'nın uygun görüşünü alarak belirleyeceği türev araçların münhasıran borsalarda işlem görmesini zorunlu tutabileceği kaydedildi.

Tasarı ile Borsa İstanbul AŞ'ye ait paylar, gerektiğinde stratejik ortaklık kurulması karşılığında ilgili taraflara ve teknoloji, teknik bilgi ve yetkinlik  aktarılması karşılığında diğer borsalara, piyasa veya sistem işleticilerine SPK onayıyla devredilebilecek. Borsa İstanbul A.Ş tarafından 30 Aralık 2015 tarihi sonrasında stratejik ortaklık amacıyla kullanılan payların geri dönüşü neticesinde iktisap edilen şirket payları üzerinde Hazine'nin intifa hakkı olacak. Şirketin iktisap ettiği paylar ile Şirketin kendi payları karşılığında iktisap ettiği payların elden çıkarılması halinde her türlü gelir ve menfaatin Hazineye ait olduğu hüküm altına alınıyor.

Ayrıca yürürlükteki yasada bulunan "Borsa İstanbul Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı en yüksek icra amiri sıfatıyla şirketi sevke, idareye ve tek başına temsile ve ilzama yetkilidir" cümlesi, yürürlükten kaldırılıyor.  

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap