6 °C

Firmaların net döviz borcu 170 milyar dolar

Finansal dışındaki firmaların döviz varlıkları nisan ayında ilk defa 100 milyar doları aşarak 100.6 milyar dolar oldu. Yükümlülükleri ise 270.2 milyar dolar

Firmaların net döviz borcu 170 milyar dolar

 

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2014 Nisan dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini yayımladı. Buna göre, finansal kesim dışındaki firmaların nisan ayında döviz varlıkları bir önceki aya göre 780 milyon dolarlık artışla 99 milyar 797 milyon dolardan 100 milyar 567 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri ise 4 milyar 579 milyon dolarlık artışla 265 milyar 662 milyon dolardan 270 milyar 241 milyon dolara ulaştı.

Net döviz pozisyonu açığı ise nisan ayında bir önceki aya göre 3 milyar 799 milyon dolar artarak, 169 milyar 674 milyon dolar oldu.

Nisan ayında varlıklar dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 352 milyon dolar, 206 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 784 milyon dolar azaldı.

Aynı dönemde yükümlülükler ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 3 milyar 374 milyon dolar, 897 milyon dolar ve 308 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli varlıklar nisan ayında 83 milyar 798 milyon dolar iken kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 806 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyonu açığı ise bir önceki aya göre 1 milyar 528 milyon dolar artarak 11 milyar 8 milyon dolara yükseldi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 35 düzeyinde gerçekleşti.

Yıllar itibariyle finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık, yükümlülük ve net döviz pozisyonu şöyle (Milyon dolar):

2012 2013-12 2014-03 2014-04

VARLIKLAR 87.011 93.063 99.787 100.567

Mevduat 61.298 63.863 68.842 70.194

Yurt İçi Bankalar 40.825 47.032 52.011 53.363

Yurt Dışı Bankalar 20.473 16.831 16.831 16.831

Menkul Kıymetler 843 352 317 323

Devlet Borçlanma Senetleri 421 322 285 291

Yurtiçinde İhraç Edilen 0 0 0 0

Yurtdışında İhraç Edilen 421 322 285 291

Yurtdışındaki Portföy Yatırımları 422 30 32 32

İhracat Alacakları 11.818 13.169 14.065 13.281

Yurtdışına Doğrudan Sermaye Yatırımları 13.052 15.679 16.563 16.769

YÜKÜMLÜLÜKLER 225.988 266.671 265.662 270.241

Nakdi Krediler 203.445 238.466 239.782 244.053

Yurtiçinden Sağlanan Krediler 121.842 155.164 154.985 158.359

Bankalar 111.158 144.041 144.101 147.463

Döviz Kredileri 90.209 116.762 117.532 120.682

Kısa Vadeli 19.300 21.021 22.462 23.526

Uzun Vadeli 70.909 95.741 95.070 97.156

Dövize Endeksli Krediler 20.949 27.279 26.569 26.781

Banka Dışı Finansal Kuruluşlar 8.293 9.709 9.485 9.485

Faktoring Şirketleri 771 954 790 790

Tüketici Finansman Şirketleri 439 439 418 418

Finansal Kiralama Şirketleri 7.083 8.316 8.277 8.277

TMSF'ye Devrolunan Takipli Krediler 2.391 1.414 1.399 1.411

Yurtdışından Sağlanan Krediler 81.603 83.302 84.797 85.694

Kısa Vadeli 1.503 2.083 2.357 3.059

Uzun Vadeli 80.100 81.219 82.440 82.635

- Vadeye kalan süre 1 yıldan az 21.322 15.160 14.433 14.225

- Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla 58.778 66.059 68.007 68.410

İthalat Borçları 22.543 28.205 25.880 26.188

Kısa Vadeli 22.084 27.827 25.507 25.842

Uzun Vadeli 459 378 373 346

- Vadeye kalan süre 1 yıldan az 228 215 168 165

- Vadeye kalan süre 1 yıldan fazla 232 163 205 181

Net Döviz Pozisyonu -138.977 -173.608 -165.875 -169.674

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu:

Kısa Vadeli Varlıklar 73.959 77.384 83.224 83.798

Kısa Vadeli Yükümlülükler 86.596 94.978 92.704 94.806

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu -12.637 -17.594 -9.480 -11.008

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.