Gen Yatırım Holding, borsa kotundan çıkarıldı

Borsa İstanbul, Gen Yatırım Holding'i borsa kotundan çıkardı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Borsa İstanbul, Gen Yatırım Holding'i 27 Nisan tarihi itibariyle borsa kotundan çıkardı. Borsa İstanbul'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Borsamız Pay Piyasası Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören ve Borsa Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan 2017 tarihinde seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılan Gen Yatırım Holding A.Ş. (GENYH.E) payları ile ilgili olarak Borsamız Yönetim Kurulunun 26 Nisan 2017 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca:

A. KAP'ta yayımlanmış olan 2016 yıl sonu finansal tablolarında özkaynaklarının negatif olması sebebiyle Kotasyon Yönergesinin kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrasının 'KAP'ta yayımlanan son yıllık bilançosunda, SPK'nın ilgili düzenlemelerine göre sermayesinin tamamını kaybeden ortaklıklardan, varsa sermaye artırımı/azaltımı ile ilgili sürecin saklı kalması kaydıyla, aktiflerin rayiç değerlerle yeniden değerlenmesi sonrasında sermayenin tamamının kaybının devam ettiğinin anlaşılması veya bu kapsamda yeniden değerleme yapılmaması' şeklindeki (f) bendi ile;

B. Finansal ve ticari borçları ile vergi, SGK primi vb. ve personel borçlarını vadesinde ödeyememesi ve hakkında takipler başlatılmış olması sebebi ile Kotasyon Yönergesinin kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrasının 'Ortaklığın faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması' şeklindeki (d) bendi kapsamında ilgili şirketin payları 27 Nisan 2017 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılmıştır."

Bu konularda ilginizi çekebilir