10 °C

İşte 'sermaye piyasası'ndaki iptalin gerekçeleri

AYM'nin sermaye piyasası kanununun bazı hükümlerini iptal eden kararının gerekçesi yayımlandı

İşte 'sermaye piyasası'ndaki iptalin gerekçeleri

İSTANBUL - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) sermaye piyasası kanununda bazı hükümleri iptal eden 14 Kasım 2013 tarihli kararının gerekçesi yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, AYM, kanunun, görevi kötüye kullanma ve sahtecilik başlıklı 110. maddesinin 1. fıkrasının "Yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak halka açık ortaklıkların karını veya mal varlığını azaltmak" şeklindeki (b) bendinde yer alan 'gibi' ibaresini Anayasa'ya aykırı bulmuştu.

Sermaye piyasası kanununun Borsa İstanbul Anonim Şirketi başlıklı 138. maddesinin 13. fıkrasının "Bu fıkranın birinci cümlesi, bu Kanun'la mülga 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun'la mülga 2499 sayılı Kanun'un 40/A maddesi uyarınca kurulmuş olan borsalar ile bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri hakkında da hükmi şahsiyetleri teşekkül ettiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere, hüküm ifade eder; bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için bu fıkranın birinci cümlesinde adı geçen kanunlara ve kararnamelere tabiiyet gerekçesi veya iddiasıyla işlem tesis edilemez, edilmiş olanlar kendiliğinden işlemden kalkar" şeklindeki ikinci cümlesi de iptal edilmişti.
           

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.