Özel sektörün uzun vadeli borcu arttı, kısa vadeli borcu düştü

Özel sektörün uzun vadeli dış borcu 205,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu 16,4 milyar dolar oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 Kasım sonu itibarıyla 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 10,3 milyar dolar artarak 205,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 4,1 milyar dolar azalarak 16,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan aypılan açıklamaya göre; borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 104 milyon dolar azalarak 63,7 milyar dolar seviyesinde, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,1 milyar dolar artışla 24,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1.2 milyar dolar artışla 4,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 7,9 milyar dolar arttı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcu

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,7 milyar dolar azalışla 11,1 milyar dolar finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar dolar artışla 3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 6,1 milyar dolar artarak 153,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,0 milyar dolar azalarak 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz pozisyonu

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 205,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,5’inin dolar, yüzde 33,1’inin euro, yüzde 4,4’ünün Türk Lirası ve yüzde 2’nin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 16,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 48,0’ının dolar, yüzde 32,8’inin euro, yüzde 18,8’inin Türk Lirası ve yüzde 0,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 205,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 48,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 16,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 80,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 19,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan ana para geri ödemelerinin toplam 69,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir.

Bu konularda ilginizi çekebilir