'AGİT'in raporu dayanaksız'

YSK Başkanı Güven, AGİT ara raporundaki iddialara ilişkin, "Dayanaksız raporu anlamak mümkün görülmemiştir" dedi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem heyetinin cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili hazırladığı 31 Temmuz tarihli ara raporunda yanlış değerlendirmelere yer verildiğini belirtti.

Raporda, bağımsız aday olarak başvuruda bulunan 16 kişinin, 20 parlamento üyesinin desteğini alamadığı gerekçesiyle YSK tarafından kayıtlarının kabul edilmediği iddiasında bulunulduğunu anımsatan Güven, Kurul'a gelen her başvurunun kabul edildiğini bildirdi.

Kabul edilmeyen hiçbir dilekçe olmadığını ifade eden Güven, "Kayıtlar vardır ki sayısı bile heyet tarafından bilinmektedir. Kayıt başka, başvuranların tümünün cumhurbaşkanlığı yarışına dahil edilmesi başkadır. Nasıl aday gösterileceği yasalarda belirlenmiş olup, şartları uygun olan 3 adayın katılmaları uygun görülmüş, kayıtları kabul edilen diğer adayların talepleri ise yasalara uygun olmadığından reddedilmiştir" ifadesini kullandı.

Başkan Güven, rapordaki, "YSK toplantılarının kamuya kapalı olduğu, erişilebilir olmadığı, parti temsilcileri toplantılara katılmasına karşın bir siyasi partinin bunun dışında bırakıldığı" iddialarına da değindi.

Son milletvekili seçimlerinde en çok oy alan 4 siyasi parti ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin, parti genel başkanı tarafından yazılı yetki verilmesi şartıyla YSK'da 1 asıl, 1 yedek temsilci bulundurabileceğini anlatan Güven, YSK'da ülke seçmeninin yüzde 95'ini temsil eden siyasi partilerin temsilcisinin bulunduğunu, parti temsilcilerinin tüm toplantılara katılma hakkına sahip olduğunu ve katıldığını vurguladı.

"Bu tavır incitici"

Seçime katılma hakkına sahip 26 siyasi partinin hangilerinin, hangi kurullarda görev alacağının yasalarla düzenlendiğine işaret eden Güven, her kurulda tümünün yer almasının mümkün olmadığını belirtti.

Güven, "Raporda kastedilen Halkların Demokratik Partisi, kurulda temsilci bulundurmakta olup, heyet üyeleriyle yapılan toplantıya katılmıştır. Heyet, YSK üyelerini tanıştırmasına rağmen inanmamış, görevlendirme yazı örneği verilmesine rağmen aslı istenmiş, partisinden sorgulanmıştır. Bu tavır incitici ve kabul edilemez olmakla birlikte ayrıca ön raporda yer alması anlaşılamamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Seçimleri yapan da yöneten de siyasi partilerdir"

"Ülkemizde seçimlerde yarışan da seçimleri yapan da yöneten de siyasi partilerdir. Sistem şeffaf ve siyasi partiler merkez alınarak kurulmuştur" ifadesini kullanan Güven, ilçe seçim kurulunun 7 üyesinden 4'ünün, sandık kurullarının 7 üyesinden en az 5'inin siyasi parti temsilcilerinden oluştuğunu, 26 siyasi partinin müşahit görevlendirme, seçimleri izleme ve sandık sonuç tutanaklarını alma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Kurul kararlarının sandık ve ilçelerde, çoğunluğu siyasi parti üyeleri olan kurullarda alındığının altını çizen Güven, şöyle devam etti:

"Seçmenin yüzde 95'ini temsil eden siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu kurulların aldığı kararların kamuoyuna açık olmadığını söylemek doğru olmadığı gibi örnek temsil eden kararlar, YSK sitesinden yayınlanmaktadır. Yüksek Kurulun kararları ilgililerine tebliğ edildiği gibi siyasi parti temsilcileri tüm evrak ve kararlara ulaşabilmektedir, örnek alabilmektedir.

Seçimin yönetimi, açıklandığı şekilde olmakla birlikte Halkların Demokratik Partisinin bir cumhurbaşkanı adayı göstermesine rağmen YSK'ya temsilci atayamadığının açıkça rapora yazılması, kurulun temsilci olduğunu bildirmesine rağmen inanılmaması raporun güvenilirliğinin sorgulanmasını gerektirmektedir."

"Kanun'da oy pusulalarının paketlerinin sayısına kadar düzenleme var"

Raporda, "YSK'nın basılacak oy pusulasının sayısı ile ilgili kararının net bir yasal temelden yoksun olduğu" iddiasında bulunulduğunu anımsatan Güven, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda açık bir hüküm olmamasına karşın, "Kanun'da özel hüküm bulunmayan hallerde seçimle ilgili diğer kanun hükümlerinin uygulanacağının" düzenlendiğine işaret etti. 

298 sayılı Kanun'da oy pusulalarının paketlerinin sayılarına kadar düzenleme yapıldığına dikkati çeken Güven, YSK'nın siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu toplantılarda aldığı kararla, sayısı belli oy pusulaları bastırılarak siyasi partilerin çoğunlukta olduğu ilçe seçim kurullarına tutanakla gönderildiğini, sayılarla ilgili açıklamanın da kurulun internet sitesinden paylaşıldığını bildirdi.

Güven, "Mevzuat hükümleri açık olmasına rağmen 'mevzuatın olmadığını' söyleyerek, kamuoyunda 'YSK mevzuat olmadan keyfi oy pusulası basıyor' intiba oluşturacak şekilde hazırlanan dayanaksız raporu anlamak mümkün görülmemiştir" açıklamasını yaptı.

"Verilmeyen belge, reddedilen talep yok"

Kurulun, AGİT heyetinin istediği tüm bilgi ve belgeleri incelemelerine sunduğunu, verilmeyen belge, reddedilen talep olmadığını bildiren Güven, şunları kaydetti:

"Kurul çalışması sırasında, Kurulumuz üyesi bir siyasi parti temsilcisinin talebi kurulda aynı gün karara bağlanmıştır. Kurul toplantısı sonunda bir adayın reklam filminin 6 saniyelik kısmının mevzuata uygun olmadığı şeklindeki kararın basına yansıması üzerine AGİT heyet temsilcisi Kurul'a 'Biz böyle bir talebin olduğunu ve karar verildiğini neden basından öğreniyoruz' şeklinde haddi aşan beyanda bulunacak kadar belgelere ulaşmışlardır. Heyetin tüm belgelere ulaşabildikleri halde kararların bazılarının kendilerine sağlandığı şeklindeki beyanını da anlamak mümkün olmamıştır. Ön rapordaki hatalı diğer konular AGİT heyetine ayrıca detaylı olarak bildirilecektir."

Etiketler