'Her yöne' tarifeler, sabit hatları vurdu

Nüfustaki artış sabit hatlara yansımıyor, cep telefonu kullanımı sabit hattın yerini alıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Nüfus sayısındaki artışa karşın sabit telefon hattı abone sayısı düşüyor. Bu düşüşte mobil telefon kullanımındaki artış ve 'her yöne arama' tarifeleri etkili oluyor.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ''Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010'' raporundan derlenen bilgilere göre, telekomünikasyon alanında ''tekelin sona erdiği 2004 yılından'' sonra hem sabit telefon hizmetleri hem de altyapı hizmetleri alanında faaliyet göstermek için bir çok işletmeci sektöre girdi.

İstatistiklere göre sabit telefon abone sayısı giderek azalıyor. Raporda, bu azalmada, mobil telefon kullanımının hızla artmasının ve mobil şebeke işletmecilerinin tüketicilere sunduğu her yöne arama tarife paketlerinin etkisi olduğuna işaret edildi. Ayrıca son yıllarda artış eğiliminde olan mobil telefon abone sayısında da son bir yılda ''küçük ölçekli'' bir düşüş yaşandı. Raporda, numara taşıma uygulamasının devreye alınması ve tarifelerdeki kolaylıklar dolayısıyla bazı kullanıcıların ikinci hatlarını iptal etmesinin bu düşüşe neden olduğuna işaret edildi.

Rapora göre, sabit telefon abone sayısı, 2006 yılında 18,8 milyon, 2007 yılında 18,2 milyon, 2008 yılında 17,5 milyon ve geçtiğimiz yıl 16,5 milyon kişi oldu. Mobil abone sayısı ise 2006 yılında 52,7 milyon, 2007 yılında 62 milyon, 2008 yılında 65,8 milyon ve geçtiğimiz yıl 62,8 milyon adet olarak gerçekleşti. Rapora göre 3 milyon kişi, ikinci mobil hattını iptal etti.

Sabit hatlar, mobil ve genişbanta kayıyor

Rapora göre abone sayısındaki değişim sabit telefon abone yoğunluğuna da yansımış durumda. Sabit telefon abone yoğunluğundaki düşüşe karşın mobil telefon ve genişbant abone yoğunluğu yıllara göre artış gösteriyor.

Abone yoğunluğu değişimi yüzde olarak şu şekilde gerçekleşti:

3G yükselişte

Rapora göre 3G mobil iletişim dolayısıyla altyapı harcamaları iki katına çıktı.

Buna göre mobil iletişimde altyapı yatırımları 2006 yılında 1,7 milyar TL, 2007'de 1,5 milyar TL, 2008 yılında 2,6 milyar TL olurken 2009 yılında 5,4 milyar TL'ye yükseldi. Sabit altyapı yatırımları ise 2006'da 0,6 milyar TL, 2007'de 1 milyar TL, 2008'de 1,4 milyar TL ve 2009 yılında 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Rekabet açısından genişbant erişimde yerleşik işletmecinin pazar payı geçtiğimiz yıl yüzde 93 olurken, alternatif işletmecilerin payı yüzde 7 seviyesinde kaldı.

Söz konusu bilgiler ışığında Avrupa Rekabetçi Telekomünikasyon Birliği (ECTA) tarafından yapılan ''Düzenleyici Karne'' çalışmasına göre geçtiğimiz yıl Türkiye, 22 ülke arasında 19. sırada yer aldı.

Bu konularda ilginizi çekebilir