22 °C

2023 hedefi yüzde 30 ormanlık alan

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, "Bugün itibariyle ülkemizin yüzde 27'si orman alanıdır. 2023 yılında bu alanı yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu

2023 hedefi yüzde 30 ormanlık alan

İSTANBUL - Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, “2002 yılından 2014'e kadar Türkiye’de orman alanları 900 bin hektar artmıştır. Basında hep şu söylenir. Ormanlar ve yeşil alanlar azalıyor, çölleşme hızla geliyor diye. Oysaki Türkiye’de orman alanları artmıştır. Bugün itibariyle ülkemizin yüzde 27’si orman alanıdır. 2023'te bu alanı % 30’a çıkarmayı hedefl iyoruz” dedi.

2. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu’nun açılışında konuşan Üzmez, Orman Genel Müdürlüğü’nün, ormanların korunması ve geliştirilmesi için 175 yıldır çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Toprağın en değerli tabii kaynak olduğunu ve dünyadaki savaşların da sebebi olduğunu vurgulayan Üzmez, “Orman Genel Müdürlüğü 2008 ve 2013 yılları arasında ağaçlandırma seferberliği başlattı ve 2 milyon 429 bin hektar alanda 2 milyar fi dan dikerek bu araziyi yeşillendirdi. 2013-2017 yılları arasında 1 milyon 400 bin hektar alanda teknik çalışmalar yapılacak. Ayrıca barajların daha uzun ömürlü olması, havzaların dolmaması için Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı hazırlandı” yorumlarında bulundu.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürü Hanifi Avcı ise, Türkiye’nin yüzde 70’inin potansiyel ve iklim açısından çölleşmeye duyarlı olduğunu ifade ederek, arazi ve toprak yapısı bakımından ise yüzde 90’ının çölleşmeye duyarlı halde bulunduğunu vurguladı. Avcı, “Su kaynaklarını iyi bir şekilde kullanamazsak çölleşme ile mücadele de dezavantaja dönüşebiliyor. Ne zaman toprağı değil bitkiyi sulayan sistemlere geçersek, suyu verimli kullanırsak o zaman çölleşme ile mücadele etmiş oluruz. Çölleşme gıda güvenliği açısından büyük bir tehlike” dedi.