8 °C

30 yıl sonra af geliyor

Söz konusu af ile üniversitelerden atılma ortadan kaldırılırken, 12 Eylül 1980 ve sonrasında ne sebeple olursa olsun atılan ve ayrılanlara geri dönme imkanı getiriliyor.

30 yıl sonra af geliyor

ANKARA  - TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyon çalışmaları devam ederken, torba yasa tasarısına üniversitelerle ilgili yeni bir düzenleme eklenecek.

Söz konusu düzenleme ile üniversitelerden atılma ortadan kaldırılıyor, 12 Eylül 1980 ve sonrasında ne sebeple olursa olsun atılan ve ayrılanlara geri dönme imkanı getiriliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyon çalışmaları devam ederken kamu alacaklarını yeniden yapılandıran torba yasa tasarısına üniversiteler ile ilgili yeni bir düzenleme eklenecek. YÖK Kanununda yapılan bir değişiklik ile bundan sonra her ne sebeple olursa olsun üniversitelerden “atılma” kaldırılıyor.

Söz konusu düzenlemeye göre 12 Eylül 1980 ve sonraki yıllarda herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılan ya da atılanlar geri dönme imkanına sahip olacaklar.

Af sistemini taşıyan bu uygulama bir kereye mahsus yapılacak ve öğrencilerin kendi isteği dışında üniversiteler ile ilişiği kesilemeyecek.

Düzenleme ile üniversiteyi bitirme yılı süresinde mezun olunamamışsa Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği harç arttırılacak.

Üniversite öğrencisi getirilecek yeni bir kredi sistemi ile harcını yatırdığı müddetçe üniversiteye devam edebilecek.

Sınav sistemi değişecek

Üniversitelerde yeterlilik, seviye tespit ve ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre elektronik ortamda her bir adaya farklı zamanlarda farklı soruların yöneltilebileceği bir sisteme geçilmesi planlanıyor.

Üniversitelerde hem atılmayı kaldıran hem de sınavlara teknolojiyi dahil eden bir sisteme gidilecek. Konuyla ilgili son şekli verilen Yükseköğretim Kanunu'nun 44. maddesinde değişiklik öngören kanun taslağına göre, üniversitelerde yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek, güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilecek.

Sınavlarda yöneltilecek soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenecek.

Atılma kalkacak, kredi sistemi gelecek

Kanun taslağında, üniversitelerden atılmayı kaldıran düzenleme öngörüldü. Bu çerçevede, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans programlarını azami 4 yıl, lisans programlarını azami 7, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami 9 yıl, yüksek lisans programını azami 3 yıl, doktora programını ise azami 6 yıl içinde başarıyla tamamlayarak mezun olamayanlar daha fazla harç ödeyerek öğrenimlerine devam edebilecekler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam edecek.

Öğrenciler üniversitelerden belirlenen ders kredilerini tamamlayarak mezun olabilecek. Yükseköğretim kurumlarının ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki diploma programlarına kayıtlı öğrenciler,  belirlenen ders kredileri ve diğer yükümlülükleri başarıyla tamamlamaları halinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora diploması alabilecek.

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.