20 °C

Anayasa değişikliği teklifinin altıncı maddesi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, altıncı madde 342 oyla kabul edildi.

Anayasa değişikliği teklifinin altıncı maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, altıncı madde de kabul edildi.

Teklifin 6'ncı maddesi

Bu madde TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin maddesindeki değişiklik ile yasamanın belli bir konuda Meclis Araştırması yapması, Genel Görüşme açarak Genel Kurulda görüşmesi ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların cevaplaması istemiyle yazılı soru sorması yeniden düzenleniyor.

Buna göre, TBMM, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden çıkarılacak.

Meclis Araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibaret olacak.

Genel Görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi şeklinde gerçekleştirilecek.

Yazılı Soru, en geç 15 gün içinde cevaplanacak. Milletvekilleri, yazılı soruları bakanların yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcılarına da yöneltebilecek.

Meclis Araştırması, Genel Görüşme ve Yazılı Soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenecek.

Teklifin 5'inci maddesi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, beşinci madde de 342 evet oyuyla kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

Anayasa değişikliği teklifinin dördüncü maddesi 342 oyla kabul edildiDördüncü maddesi 342 oyla kabul edildi

 

Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildiAnayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi

 

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi kabul edildiTeklifin ikinci maddesi kabul edildi

 

Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildiAnayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap