12 °C

Antalya'nın sanayi gücünü, Burdur ve Isparta ile bütünleştireceğiz

Antalya'nın sanayi gücünü, Burdur ve Isparta ile bütünleştireceğiz

H.Ergin CİVAN / Antalya Sanayici  ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) Başkanı

ANSİAD kuruluşundan bu yana Antalya'nın büyük sanayicilerini bir araya getirmiş, Antalya'ya sanayi vizyonu kazandırmaya çalışmış, Antalya Güçbirliği Holding AŞ gibi sanayi girişimleriyle Antalyalı sanayicilerin yurtdışına açılmasına öncülük etmiştir. Derneğimizin bu çabaları meyvelerini verdi ve Antalya artık sanayi sektöründe de ilerleme kaydetti. Bugün artık sektörlerinde Türkiye çapında başarılara imza atan, ihracat ve hatta yurtdışında yatırım peşinde koşan firmalarımız bulunuyor. Sanayici, uzun dönemli yatırım yapan, böylece uzun dönemli düşünmesini bilen, yeniliğe, araştırma-geliştirmeye, beşeri kaynaklara yatırım yapan, kalifiye ve yüksek ücretli işgücü istihdam eden, yabancı firma ve ürünlerle rekabet eden girişimcidir. Sanayi sektörü bu özellikleri yanında yüksek katma değer ve istihdam yaratarak da bölge ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunur.

Bu bakıştan hareketle Antalya'da ve Batı Akdeniz'de sanayi sektörünün güçlenmesine büyük önem veriyoruz. Çünkü turizm ve tarım mevsimlik dalgalanmalara, iklim gibi dış faktörlere fazla bağımlı olan sektörlerdir. Güçlü bir ekonomi için yeni teknoloji alanları dahil olmak üzere güçlü bir sanayi sektörünün varlığı zorunludur.

Türkiye 1980 yılındaki 2,5 milyar dolar tarım ihracatından bugün bugün 90'ı sanayi ürünü olan 130 milyar dolarlık ihracat seviyelerine bu sektör sayesinde ulaşmıştır. Antalya da bu süreçte yarım milyar dolara yakın sanayi ihracatı yapar duruma geldi.  Ancak, artık ithalattaki aşırı artış karşısında sanayimizin gelişmesi için yeni desteklerin gündeme gelmesi de şart görünüyor. Sanayi sektörünün sorunları artık herkes tarafından bilinen, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'da da yaşanan sorunlardır. Kayıtdışı ekonominin azaltılması, yeni bir teşvik sistemi, KOBİ'lerin desteklenmesi, enerji ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi, beşeri sermaye kalitesinin arttırılması, teknoloji ve yeniliklerin özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, işgücü piyasasının esnekleştirilmesi konularında atılması gereken adımlar son olarak TÜSİAD tarafından raporlaştırılmış ve TÜRKONFED toplantılarında da ele alınmıştır.

Bu konularda hızlı bir ilerleme sağlandığı takdirde Türk ve Antalya sanayisinin daha güçlü bir gelişme göstereceğine inanıyoruz. Bu inançla ANSİAD olarak Antalya'nın sanayi gücünü, Burdur ve Isparta ile bütünleştirmek, Batı Akdeniz sanayi sektörü olarak işbirliğini artırmak amacıyla BAKSİFED (Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) çatısı altında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayi yatırım teşviklerinde bölgesel potansiyellerin daha ayrıntılı olarak dikkate alınmasını, yatırım teşviklerinin genel teşviklerin ötesinde bölgesel uzmanlaşmayı sektöre özel altyapı destekleriyle desteklemesini savunuyoruz. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap