Artık taksimetre hilesi yapılamayacak

Taksimetrelerin damgalanmasında kelebek mühür ve bağlantı elemanı olarak çelik tel kullanım zorunluluğu getirildi. Bu uygulamayla taksimetrelerde hilenin tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Taksimetrelerin damgalanmasında kelebek mühür ve bağlantı elemanı olarak çelik tel kullanım zorunluluğu getirildi. 'Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.  

Buna göre, damga, muayene servisleri tarafından muayene sonucu uygun olduğu anlaşılan taksimetrenin, ayarlarına müdahale edilebilecek tüm noktalarına, muayene işlemleri tamamlandıktan sonra geri dönüşümsüz olarak bir kez kullanılabilen, çıkartıldığında tahrip olan ve üzerinde bu yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği bilgileri taşıyan kelebek mühürleme sistemi olarak tanımlandı. 

İlk muayenesi yapılmış taksimetrelerin taksiye montajının yapılması halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın muayene servislerince muayenesinin yapılması süresi daha önce aynı gün içerisinde yapılması gerekirken, değişiklikle bu süre üç iş gününe uzatıldı. Muayene servisleri tarafından muayenesi yapılmayan taksimetreler taksilerde kullanılamayacak. 

Bir ay sonra yürürlükte

Tarife değişikliklerinde ilgili kurum/kuruluşlar tarafından tarifenin yayımlanıp, tamir-ayar servisleri tarafından taksimetrelere tarife yüklemesi yapıldıktan sonra en geç 15 gün içerisinde periyodik muayenesi muayene servislerine yaptırılacak.  

Damgalamada kelebek mühür kullanılacak, bağlantı elemanı çelik tel olacak ve taksimetrelerin tüm marka ve modellerine uygulanabilecek. 

Servis, taksilerde kullanılan tüm marka ve model taksimetrelerin muayenelerini bu yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirmekle yükümlü olacak ve başvuruda ibraz ettiği işaretlemeleri içeren tek tip damga dışında damga kullanamayacak.  

Düzenleme, yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecek. 

Bu konularda ilginizi çekebilir