8 °C

Başbakanlık 80 sözleşmeli personel alacak

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, sınavla 80 sözleşmeli personel alacak

Başbakanlık 80 sözleşmeli personel alacak

ANKARA - Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı “İstanbul” da çalıştırılmak üzere, sınavla 80 sözleşmeli personel alacak. 

Sözleşmeli personel alımıyla ilgili ilan Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü sınavla Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, İslami İlimler, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden 40 kişi, Restorasyon, Geleneksel Türk El Sanatları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Onarım, Cilt, Sanat Tarihi alanlarından 30 kişi, Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları bölümlerinden ise 10 kişi alacak. 
 
Adaylar başvurularını 18-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapacak

Sınava başvurmak isteyen adaylar başvurularını 18-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr İnternet adreslerinden “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklar. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacak. 

100 üzerinden 70 ve üzeri puan almaları gerekecek

Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun çıktısını alıp imzalayacaklar. Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 2 Eylül 2014 tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde, Ankara’da Genel Müdürlük ve İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri 3-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi Yenimahalle/Ankara adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edecekler. Adayların sözlü sınava katılabilmesi için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları gerekecek. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.