6 °C

Başsavcılık, YGS'de şifre iddialarına takipsizlik kararı verdi

'YGS'deki şifre' iddialarına yönelik soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Başsavcılık, YGS'de şifre iddialarına takipsizlik kararı verdi

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''YGS'deki şifre'' iddialarına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, iddialar üzerine yürütülen soruşturmayı tamamladı. Sakınan, soruşturma sonucunda "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Kararda, "Başsavcılığımızca soruşturmaya konu suçlar nedeniyle takibi gerektirir herhangi bir suç unsuru bulunmadığından, olay nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi" denildi.

Şifre var kopya yok

Kararda, bilirkişi raporundaki şu ifadelere de yer verildi:

"YGS-2011'de kamuoyunda şifre olarak adlandırılan uygulama vardır. Şifre olarak bilinen uygulama, kullanılan programın eksikliğinden, ÖSYM TAB çalışanlarının program kullanımı hakkında yeterliliğe sahip olmaması ve YGS koordinatörünün gerekli denetimi yapmaması ve kapalı dönemde görülen eksikliklere müdahale etmemesinden kaynaklanmaktadır. Bahse konu formülasyon ile 40 soruluk matematik testinde bulunan 29 sorudan 15,25 net elde etme imkanı bulunmaktadır. Ancak YGS-2011'de hiçbir adayın yukarıdaki formülasyondan istifade ederek haksız avantaj sağladığına dair bulguya rastlanmamıştır."

Karar mahkemeye gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "YGS'deki şifre" iddialarına ilişkin soruşturmada verdiği "kovuşturmaya yer olmadığı" kararını, Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne gönderdi.

Kararın açıklanmasının ardından, bir suretinin, özel kurye ile Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi.

ÖSYM Başkanı için soruşturma izni istedi

Başsavcılık, "YGS'deki şifre" iddialarına ilişkin "takipsizlik" kararında, ÖSYM Başkanı Ali Demir ile YGS Koordinatörü ve diğer yetkililer hakkında YÖK Başkanlığından soruşturma izni istedi.

Başsavcılıkça verilen "takipsizlik" kararında, ÖSYM Başkanı, YGS Koordinatörü ve diğer yetkililer hakkında "görevi ihmal" ve "görevin kötüye kullanılması" iddialarıyla ilgili evrakın 6114 sayılı yasa gereğince YÖK Başkanlığına soruşturma izni için gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

Danıştay, Yönergenin hukuki niteliğini sordu

YGS'deki şifre iddiaları üzerine, Sınav Uygulama Yönergesinin iptali istemiyle açılan davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, bugün ara karar vererek, ÖSYM'ye iptali istenen Yönergenin hukuki niteliğini sordu. Ara kararda, "Adaya Özgü Soru Kitapçığı'na ilişkin sınav yönergesinin, yalnızca 2011 YGS'de mi, yoksa diğer tüm sınavlar da mı uygulanıp uygulanmadığı" soruldu. ÖSYM'nin ara karara yanıt vermesi için 15 günlük süre verildi.

Soruşturma izin kararında YÖK yetkili

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre, ÖSYM Başkanı hakkında soruşturma izni kararı vermeye YÖK Genel Kurulu yetkili bulunuyor.

ÖSYM'nin 3 Mart 2011'de değiştirilen yeni kanununun "cezai hükümleri" içeren 10. maddesinin 8. fıkrasında, "Bu kanun hükümlerine göre kamu görevlisi sayılan kişiler hakkında, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı, 2 Aralık 1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, soruşturma izni kararı vermeye ÖSYM Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında ise Yükseköğretim Genel Kurulu yetkilidir" hükmüne yer veriliyor.

Aynı kanunun 4. maddesinde de ÖSYM Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevine son verilemeyeceği ancak atanmak için gerekli şartları taşımadığı ya da kaybettiğinin tespit edilmesi veya görevini yerine getiremeyeceğinin Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla tespit edilmesi ve resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde, Başkan'ın görev süresi dolmadan atandığı usule göre görevden alınabileceği kaydediliyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.