13 °C

Besi-Süt OSB hayvancılığa önemli katkı sunacak

Besi-Süt OSB hayvancılığa önemli katkı sunacak

Fahrettin AKYIL / Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Bölgemiz ekonomisi açısından büyük öneme sahip olan organize hayvancılık bölgesinin Diyarbakır'da kurulmasına ilişkin çalışmalar, 2005 yılı kasım ayında Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Diyarbakır Ticaret Borsası arasında düzenlenen protokol ile başlatıldı. Tarıma Dayalı İhtisas Besi-Süt Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİ OSB) ana hedefi tarımsal üretim yapan işletmelerin belli bir disiplin içerisinde bir araya toplanması, tek elden sevk ve idare edilmesine imkan sağlayan bir sistem oluşturulmasıdır. Böylece girdi temini, pazarlama konusu kolaylaştırılacak ve teknik hizmetlerin zamanında sağlanması mümkün olacaktır.

TDİ OSB, Diyarbakır Merkez İlçe Övündüler Köyü'nde yaklaşık bin 800 dekar alanda kurulacak. TDİ-OSB'de kapasiteleri 50-250 baş arasında değişen 82 adet besi işletmesi (52 adet 50 başlık, 21 adet 100 başlık, 9 adet 250 başlık) ile 21 adet süt işletmesi (14 adet 50 başlık, 4 adet 100 başlık, 3 adet 200 başlık) olacak. Geriye kalan alanlar ise; yem üretim tesisleri, süt ve süt ürünleri tesisleri, idari ve sosyal tesisler, sağlık tesisi, karantina alanı, yeşil alan ve benzer tesisler için ayrılmıştır.

Proje kapsamında yaklaşık 460 kişiye istihdam sağlanacak. Borsamız öncülüğünde, ticaret ve sanayi odası, esnaf ve sanatkarlar odasından oluşan müteşebbis heyet oluşturduk. Müteşebbis heyetin ardından organize hayvancılık bölge müdürlüğünü kurduk. Projenin İhalesi  de yapıldı bunlarla ilgili zemin araştırma raporu hazırlandı, parselasyon projesi, avan projeler, altyapı uygulama projeleri tamamlandıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunuldu.

Bakanlıktan gelecek sonuca göre projede gerekirse değişiklikler hemen yapılacak ve bu duruma göre projeler onaylanacaktır. İçme suyu temini için gerekli arama izinleri projeleri hazırlanarak DSİ'den alındı. Altyapı uygulama projelerinin onayından sonra keşifler hazırlanıp altyapı işlerine ait ihale yapılacak, üstyapı projeleri ise modül projeler baz alınarak hazırlanacak. Sonrasında arıtma tesisinin projelendirilmesine başlanacak, belirlenecek kriterlere göre girişimcilerin başvuruları değerlendirilecek. OSB alanında hayvan atıklarının biogaz tesisinde değerlendirilmesi ile ilgili fizibilite çalışmaları da başlatılacak. TDİ OSB projesinin başta Diyarbakır olmak üzere bölgede tarımsal üretimin gelişmesine büyük katkılar sunacağını, tarıma dayalı ekonomide büyük değişikler yaratacağını düşünüyoruz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap