6 °C

Cepte, tüketici hakları yeniden düzenlendi

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cepte, tüketici hakları yeniden düzenlendi

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin haklarını ve menfaatlerini korumaya yönelik usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan "Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yönetmelikle "Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğe göre, elektronik haberleşme hizmetlerindeki kampanyalar kapsamında taahhüt edilenlerle ilgili olarak herhangi bir tüketicinin mağdur olduğunun tespit edilmesi halinde, işletmeciler, kampanyadan yararlanan ve benzer şekilde etkilenen tüm tüketicilerin mağduriyetini giderecek.

İşletmeciler, tarifelerin yalnızca tüm vergiler dahil değerine ilişkin bilgileri talep olmaksızın tüm tüketicilere sunacak. Aboneler, faturalarına üst sınır getirebilecek.

Yönetmeliğe göre, tüketicilerin, hizmetlere eşit şartlarda erişebilme ve ayrım gözetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma, işletmecilerle abonelik sözleşmesi yapabilme, kişisel verilerinin kamuya açık rehberlerde yer alıp almamasını talep etme, rehber hizmetinden ücretli ve/veya ücretsiz yararlanma ve ayrım gözetilmeksizin kaydolma, acil arama hizmetleri hakkında bilgilendirilme ve bu hizmetlere ücretsiz erişebilme ve ayrıntılı fatura talep edebilme hakkı bulunuyor.

Yönetmelik; elektronik haberleşme hizmetinin kapsamı hakkında bilgi alabilme, tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme, tarifelerdeki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce bilgilendirilme, kısa mesaj, çağrı merkezi, internet ve benzeri yöntemlerle katıldıkları kampanya, tarife kapsamındaki tüm hizmetlerden başvurduğu yöntem ya da basit bir yöntem ile vazgeçme hakları da içeriyor.

İşletmeciler, uygulanacak tarifeler ve varsa abonelik paketleri, tarifelerin içerdiği vergi türleriyle bu vergilerin tarifeler hesaplanırken tarifelere yansıtılma oranı, tarifelerin yalnızca tüm vergiler dahil değerini ilişkin bilgileri, talep olmaksızın tüm tüketicilere sunacak.

Kampanyalar

İşletmeciler kampanya şartları, süresi, hedef kitlesi ve benzeri hususlar hakkında, tüketicileri açık ve anlaşılabilir bir şekilde ve ayrıntılı olarak bilgilendirmekle yükümlü olacak. Kampanya bilgileri, işletmecilerin internet sitelerinde tüketicilerin kolaylıkla erişebilecekleri şekilde yayımlanacak.

Kampanya şartlarında değişiklik yapılması halinde, tüketicilerin kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, değişiklikler uygulanmadan tüketiciler bilgilendirilecek. İşletmeciler, kampanya şartlarındaki değişiklikleri kampanyanın duyurulduğu yöntem veya ilgili tüm tüketicileri bilgilendirecek etkili bir yöntemle duyuracak.

Taahhüt edilenlerle ilgili herhangi bir tüketicinin mağdur olduğunun tespit edilmesi halinde, işletmeciler, kampanyadan yararlanan ve benzer şekilde etkilenen tüm tüketicilerin mağduriyetini giderecek.             

Tarife değişikliği

İşletmeciler, tarife değişikliklerini abonelerine değişiklik yürürlüğe girmeden makul bir süre öncesinde kısa mesaj, arama ve/veya posta ile duyuracak. Söz konusu süre BTK tarafından belirlenecek. 

Uluslararası dolaşım hizmetinden yararlanılan durumlarda, asgari olarak ses ve kısa mesaj hizmetini kapsayan uluslararası tarife bilgisi, aboneye kısa mesajla bildirilecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.