9 °C

CHP'den "Torba Tasarı" başvurusu

Tasarıya Anayasa'ya aykırı düzenlemeler konulduğunu öne süren CHP'li Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, komisyonun denetlenmesini ve Genel Kurul'a bilgi verilmesini istedi

CHP'den "Torba Tasarı" başvurusu

ANKARA - "Torba kanun" tasarısının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, tasarıya Anayasa'ya aykırı düzenlemeler konulduğunu öne sürerek, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten komisyonu denetlemesini, uyarmasını veTBMM Genel Kurulu'na bilgi vermesini istedi. 

Komisyonun CHP'li üyeleri İzmir milletvekilleri Rahmi Aşkın Türeli ve Musa Çam, Ankara milletvekilleri İzzet Çetin ve Bülent Kuşoğlu, Denizli Milletvekili Adnan Keskin, İstanbul Milletvekili Müslim Sarı ve Mersin Milletvekili Vahap Seçer imzasıyla TBMM Başkanlığı'na dün sunulan yazıda, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 61 madde olarak 3 Haziran'da görüşülmeye başlandığı anımsatıldı. 

Tasarının tali komisyonlarda görüşülmediği anlatılan yazıda, "Bu durum AKP iktidarının yasama faaliyetlerini nasıl ciddiye almadığının açık bir örneğini oluşturmaktadır" denildi. 

Tasarının anayasal bir kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey’e sunulmadığı, ilgili sivil toplum örgütleri ve sendikalarla paylaşılmadığı belirtilen yazıda, komisyon toplantılarına da konuyla ilgili meslek odası ve sivil toplum örgütlerinin çoğunun çağrılmadığı, çağrılanların görüşlerinin de şeklen dinlendiği ve dikkate alınmadığı ifade edildi.  

"Güçler ayrılığına ve yargının bağımsızlığına aykırı birçok düzenleme yaptılar"

Yazıda, tasarının 4 Haziran'dan itibaren 7 gün boyunca alt komisyonda görüşüldüğü ve 106 maddeye çıktığına değinilerek, "Komisyonun AKP’li milletvekilleri, toplum yararına ve ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapma gayesinin dışında partilerinin ve bürokrasinin ihtiyaçlarına yönelik olarak Anayasamızın hukuk devleti ilkesine, yasama, yürütme ve yargı arasındaki güçler ayrılığına ve yargının bağımsızlığına aykırı birçok düzenleme yapmışlardır" görüşüne yer verildi.

Tasarının üst komisyonda çoğunlukla haftanın yedi günü, günde 14-15 saati bulan çalışma saatleriyle görüşüldüğüne dikkati çekilen yazıda, şöyle devam edildi: 

"Mobbing uygulaması Meclis çatısı altında sistematik biçimde uygulanıyor"

"Bunun sonucunda çalışmalar angaryaya dönüşmüş olup, mobbing uygulaması bir insan hakları ihlali olarak Meclis çatısı altında sistematik biçimde uygulanır hale gelmiştir. Bu durum komisyonda sık sık usul tartışmalarına, gerginliklere ve sert tartışmalara neden olmaktadır. Komisyon üyeleri tarafından hazırlanmayıp sadece imzalandığı, hükümet ve bürokrasi tarafından hazırlandığı açıkça belli olan yüzlerce önerge, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümleri yok sayılarak, Meclis Başkanlığı'na sunulmadan ve muhalefetin gerekli hazırlıkları yapmasına fırsat tanınmadan İçtüzüğün 23. maddesine aykırı olarak görüşülmeye zorlanmıştır. Bunun sonucunda, görüşmelerin halen devam ettiği şu sırada madde sayısı 150’ye ulaşmış olup, madde sayısının kaça çıkacağı belli değildir. "

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.