10 °C

Dershane tasarısı Meclis'e gönderildi

Meclis'e sunulan 29 maddelik tasarıya göre dershanelerin faaliyetleri 1 Eylül 2015'te sona erecek. Bakanlığın, Müsteşar haricindeki tüm üst yönetiminin görevi kanun yürürlüğe girince sona erecek

Dershane tasarısı Meclis'e gönderildi

ANKARA - Dershanelerle ilgili düzenlemeleri içeren 29 maddelik Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Buna göre dershaneler faaliyetlerini 1 Eylül 2015'te sonlandıracak. Bu tarihe kadar başvuran dershaneler  2017-2018  eğitim öğretim yılının sonuna kadar okula dönüşecek. Öğrenci etüt eğitim merkezleri 12 yaş ve altındaki çocuklara yönelik olacak hizmet verecek.  

Cemaatle Hükümet arasında çatışmaya neden olan tasarıya göre, özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunan dershanelere  hazine taşınmazları zerinde  25 yıla kadar irtifak hassı tesis edilecek.

Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün  eğitim kurumunun  taşıması gereken şartları karşılayamayan  kurumlar faydalandıkları teşvikleri gecimme zammı ile birlikte  bir ay içinde ödeyecekler.  

Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar üzerindeki okul binaların tamamı veya bir kısmı  ile bu binaların eklentileri ve bütünleyici parçaları eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığınca kiraya verilebilecek. 

Dershaneler ile  öğrenci etüd merkezlerinde 6 yıl çalışmış olan öğretmenler, 1 Temmuz - 1 Ağustos 2015 tarihleri arasında başvurmaları halinde sözlü sınavda başarılı olmaları şartıyla 4 yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere öğretmen olarak atanacaklar.

Dönüşüm kapsamındaki dershanelerde ve diğer özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için eğitim öğretim desteğinde bulunulacak.

Her ne ad altında olursa olsun tüm eğitim ve öğretim hizmeti sunanlar, Bakanlığın izin ve denetimine tabi kılınacak.

Yönetici kadroları görevden alınacak 

Tasarıda yer alan en dikkat çekici düzenlemeyi Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerinin görevden alınmasına ilişkin hükümler oluşturdu. Tasarıya göre, müsteşar dışındaki Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve kurul üyeleri, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, tüm grup başkanları ile tüm milli eğitim müdürleri görevden alınacak.

Genel müdür ve üstü kadrolardakiler ‘bakanlık müşaviri' olarak, grup başkanı ve milli eğitim müdürü kadrolarında bulunanlar ‘eğitim uzmanı' olarak atanacak. Grup başkanı ve il milli eğitim müdürleri harcırah almaksızın okullarda öğretmen olarak görevlendirilecek. 

Dört yılını tamamlayan tüm okul müdürleri de görevden alınacak. Henüz dört yılını tamamlamamış olanların görev süresi de dört yılını tamamlayınca otomatik olarak sona erecek. 

Tasarıyla Talim ve Terbiye Kurulu, bir ‘karar' organı olmaktan çıkarılıp sadece bir ‘inceleme' organı haline dönüştürülüyor.

Müdürleri valiler görevlendirecek

Okul ve kurum müdürleri, il milli eğitim müdürünün teklifi ile valiler tarafından  4 yıllığına görevlendirilecek. Aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınav yapılacak.  

Yurtdışına eğitim amacıyla gönderilecek öğrencilere, yurtdışında yaşayan vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına ve yükseköğretime ilişkin Bakanlığa verilen görevleri yürütmek üzere, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü kurulacak.  Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü kurularak, halen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından görülen sınav hizmetleri ihtisaslaştırılacak. 

Lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçimi yazılı veya sözlü sınavla yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı adına yurtdışına gönderilenlerden, gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler eğitim uzmanı kadrolarına atanacak. 

Uzmanlaşma, etkinlik ve iş bölümünün sağlanması amacıyla, il milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki eğitim denetmenleri başkanlıkları rehberlik ve denetim başkanlığının taşra birimlerine dönüştürülecek ve bakanlık denetçileri ile il eğitim denetmenleri eğitim denetmeni unvanı altında birleştirilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.