Dış ticaret açığı ağustosta 6.9 milyar dolara ulaştı

Ağustos ayında, ihracat yüzde 9,1 artışla 8.5 milyar dolar, ithalat ise yüzde 20,5 artışla 15.4 milyar dolar oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Dış ticaret açığı ağustos ayında yüzde 38,4 artışla 6 milyar 880 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; 2010 yılı Ağustos ayında, 2009 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 9,1 artarak 8 milyar 557 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,5 artarak 15 milyar 437 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı 4 milyar 971 milyon dolardan 6 milyar 880 milyon dolara ulaştı.

2009 Ağustos ayında yüzde 61,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010 Ağustos ayında yüzde 55,4’e geriledi.

Ocak-Ağustos dönemi

Dış ticaret istatistiklerine göre, geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde 13,4 milyar dolar olan sermaye malı ithalatı yüzde 24,3 artışla 16,6 milyar dolara yükseldi. ara malı ithalatı ise yüzde 32,6 artışla 62,5 milyar dolardan 82,9 milyar dolara ulaştı.

Tüketim mallarındaki ithalat artışı ise yüzde 28,2 oldu ve ithalat 11,6 milyar dolardan 14,9 milyar dolara çıktı. Ocak-Ağustos döneminde 114,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen ithalatın yüzde 14,5'ini sermaye malı, yüzde 71,2'sini ara malı, yüzde 13'ünü ise tüketim malları oluşturdu.

Tarım ormancılık sektörü ithalatının ağustos ayında yüzde 53,7, Ocak-Ağustos döneminde de yüzde 46,5 artması dikkati çekti.

Geçen yıl Ağustosta 347,7 milyon dolar olan tarım ve ormancılık ürünleri ithalatı bu yıl yüzde 53,7 artarak 534,5 milyon dolara yükseldi. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 2 milyar 974,4 milyon dolar olan tarım ve ormancılık ürünleri ithalatı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 46,5 artışla 4 milyar 358,6 milyon dolara çıktı. Tarım ve ormancılık ürünlerinin ithalatının Türkiye'nin hayvan ithalatına yönelmesi ile pamuk ve pamuk ipliği ithalatındaki artıştan kaynaklandığı tahmin ediliyor. İthalattaki artış nedeniyle tarım ve ormancılık ürünlerinin toplam ithalat içindeki payı ağustos ayları itibariyle yüzde 2,7'den yüzde 3,5'e, Ocak-Ağustos dönemi itibariyle de yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e çıktı.

Ocak Ağustos dönemi itibariyle 114,8 milyar dolarlık ithalatın 89,9 milyar dolarını (yüzde 78,3) imalat sanayi ürünleri, 15,9 milyar dolarlık bölümünü de (yüzde 13,9) madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri oluşturdu.

Ocak-Ağustos dönemi İhracat rakamları

Ocak-Ağustos döneminde 72,9 milyar dolar olan ihracatın 67,6 milyar dolarlık (yüzde 92,8) bölümünü imalat sanayi ürünleri oluşturdu. İmalat sanayi ürünleri ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artış kaydedildi.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ihracatı da bu dönemde yüzde 87,7 artarak 932 milyon dolardan 1,7 milyar dolara çıktı. Tarım ve Ormancılık ürünleri ihracatı bu dönemde yüzde 26,2 artarak 2,3 milyar dolardan 2,9 milyar dolara yükseldi. Bu ürünlerin toplam ihracat içindeki payı yüzde 3,6'dan yüzde 4,1'e çıktı.

Verilere göre Ocak-Ağustos döneminde tarım ve ormancılık sektörü dış ticaretinde Türkiye 1 milyar 385,2 milyar dolarlık açık verdi. Sektörde 2 milyar 973,4 milyon dolarlık ihracata karşın ithalat 4 milyar 358,6 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 

Balıkçılık sektörü ihracatı geçen yıla göre Ağustos ayları itibariyle yüzde 16,6, Ocak-Ağustos dönemleri itibariyle de yüzde 23,5 azaldı. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 125,1 milyon dolar olan sektörün ihracatı bu yıl 95,7 milyon dolara düştü.

Türkiye'nin bu yıl ağustos sonu itibariyle 72,9 milyar dolar olan ihracatının, 36,3 milyar dolarını ara malları, 28,6 milyar dolarını tüketim malları, 7,6 milyar dolarını da sermaye malları oluşturdu.

Demir çelik ithalatı yüzde 49.8 arttı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin önemli ithalat kalemlerini oluşturan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları ithalatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artarak 19,1 milyar dolardan 23,8 milyar dolara yükseldi. Kazan makine ve cihazlar ithalatı yüzde 20,6 aratarak 13 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Demir çelik ithalatı ise yüzde 49,8 artışla 10,2 milyar dolara çıktı. Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ithalatı yüzde 82,3 artarak 1,2 milyar dolardan 2 milyar 250 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde bakır ve bakırdan eşya ithalatı yüzde 75,1, hava taşıtları, uzay taşıtları aksam ve parçaları ithalatı yüzde 64,1, yağlı tohum ve meyvalar sanayi bitkileri ithalatı yüzde 62 arttı.

Türkiye'nin önemli dış ticaret kalemlerinden olan motorlu kara taşıtları traktör, bisiklet ve motosiklet ithalatı bu dönemde yüzde 40,9 artarak 5,2 milyar dolardan 7,4 milyar dolara ulaştı. Söz konusu ürünlerin ihracatı ise yüzde 21,9 artışla 7,3 milyar dolardan 8,9 milyar dolara çıktı. Ocak Ağustos döneminde inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri ithalatı yüzde 26,4 artarak 1,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken ihracat da 4,7 milyar dolardan 2,8 milyar dolara düştü.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ülke gruplarına göre dış ticaret incelendiğinde, geçen yıl Ağustos ayında yüzde 45 olan Avrupa Birliği'nin (AB) ihracattaki payı, bu yılın ağustos ayında yüzde 43,8'e geriledi.

AB'ye yapılan ihracat tutarı Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 16,5 artış gösterdi ve 33 milyar 427 milyon 372 bin dolar oldu.

2010 Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke, Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2009 ağustos ayına göre yüzde 12,2 artarak, 914 milyon 138 bin dolara ulaştı.

Almanya'yı sırasıyla İngiltere (573 milyon dolar), Irak (565 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (387 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırada Rusya var

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 16,7 azalarak, 1 milyar 542 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya'yı sırasıyla Çin (1 milyar 509 milyon dolar), Almanya (1 milyar 502 milyon dolar), ABD (1 milyar 90 milyon dolar) izledi.

Etiketler