DSİ Kanun Tasarısı TBMM'de kabul edildi

Devlet Su İşleri Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Tasarısı TBMM'de kabul edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DSİ Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 

DSİ Genel Müdürlüğü su tahsislerini yapacak, ayrıca arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütecek. 

DSİ bünyesinde 'Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetler', 'Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme' ,'Değerlendirme ve Destekleme' daire Başkanlıkları oluşturulacak. 
DSİ Genel Müdürlüğü, yargı harçları dahil her türlü harçtan, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden, damga ve gelir vergisinden muaf olacak. 
Sulama tesislerinden izinsiz su kullananlara, işletme ve bakım ücretinin yüzde 50 fazlası tutarında idari para cezası verilecek. 

Arazi toplulaştırılması yapılacak. 

DSİ sulama kooperatiflerinin kurulmasına izin verecek, denetleyecek. 

Bu konularda ilginizi çekebilir