6 °C

Engelli teşvikinin 5 puanlık destekle birlikte veya ayrı uygulaması

Engelli teşvikinin 5 puanlık destekle birlikte veya ayrı uygulaması

Ahmet Metin AYSOY

4857 sayılı İş Kanununun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden, çalışma gücü kayıp oranı %40’dan fazla olan engelli sigortalı istihdam eden tüm özel sektör işverenleri, anılan fıkrada belirtilen şartların sağlanması kaydıyla, her bir engelli sigortalı için prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı üzerinden teşvikten yararlanabilmektedir.

Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyen işverenler, teşvik kapsamında bildirilmek istenen sigortalılara ilişkin bilgileri Türkiye İş Kurumu’ndan alınan web servis aracılığıyla e-Bildirge programında yer alan “Engelli ve işsizlik Teşvik Yönetimi” programı vasıtasıyla sorguladıktan sonra teşvik kapsamına giren engelli sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 sayılı kanun numarasını seçerek gönderebilmektedirler.

Buna göre, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmak isteyen özel sektör işverenleri tarafından teşvik kapsamında bildirilecek engelli sigortalıların e-Bildirge programında yer alan “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” ekranı üzerinden tanımlaması yapılabildiğinden, 2015/Ocak ayı dahil olmak üzere bundan böyle 19/8/2008 tarihli, 2008/77 sayılı Genelgede gerek teşvikten ilk yararlanma sırasında gerekse her yılın Ocak ayı içinde SGK’ ya ibraz edilmesi gerektiği belirtilen  belgenin Türkiye İş Kurumundan onaylatılarak SGK’ ya ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Uygulama

4857 ve 5510 sayılı Yasalarda yer alan teşvikleri birlikte uygulamak   mümkündür.

Örnek

1.1.2015-30.6.2015 döneminde 2000 TL  ücret alan engelli sigortalı için:

5510 sayılı Yasa prim teşviki  2000X 5/100 = 100 TL.

4857 sayılı Yasa prim teşviki (asgari ücret)   1.201,50X 15,5/100= 186,23 TL.

1.7.2015-31.12.2015 döneminde 2000 TL ücret alan engelli sigortalı için:

5510 sayılı Yasa prim teşviki   2000 X 5/100 = 100 TL.

4857 sayılı Yasa prim teşviki  1.273,50 X 15,5/100 = 197,39 TL.

SGK’ ya ödenmemiş ve yapılandırılmamış prim ve ceza borcu olanlar veya kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Yasa’da öngörülen 5 puanlık teşvikten faydalanamamalarına rağmen, 4857 sayılı  Yasa’da belirtilen engelli teşvikinden yararlanmaları mümkündür.

Örnek

2015 yılının ilk 6 aylık  döneminde asgari ücret alan engelli sigortalı için :

4857 sayılı Yasa prim teşviki  1.201,50 X 20,5/100 = 246,31 TL.

2015 yılının ikinci 6 aylık döneminde asgari ücret alan engelli sigortalı için:

4857 sayılı Yasa prim teşviki 1.273,50 X 20,5/100 = 261,07 TL.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap