25 °C

Havza bazlı destekleme hayata geçti

Hububat yetiştiricilerine verilecek fark ödemesi miktarları belirlendi.

Havza bazlı destekleme hayata geçti

ANKARA - Tarımda havza bazlı destekleme modeli hayat geçti. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre, 30 havzada, 2010 yılı üretim sezonunda üretilerek satışı yapılan 16 tarım ürününe, kilogram başına 4 kuruş ile 42 kuruş arasında değişen miktarlarda fark ödemesi yapılacak.

Bakanlar Kurulunun, "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünleri Fark Ödemesi Desteğine Dair Kararı", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen 30 adet tarım havzasında, 2010 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, bu yıl kilogram başına yağlık ayçiçeği için 23 kuruş, sertifikalı kütlü pamuk için 42 kuruş, sertifikasız kütlü pamuk için 35 kuruş, sertifikalı soya fasulyesi için 35 kuruş, sertifikasız soya fasulyesi için 29,5 kuruş, kanola için 27,5 kuruş, dane mısır için 4 kuruş, aspir ve zeytinyağı için 30 kuruş, buğday için 5 kuruş, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 4 kuruş, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için de 10 kuruş destek ödemesi yapılacak.

Destekleme koşulları

Desteklemelerden, çiftçi kayıt sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve listede belirtilen havzalarda yer alan arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği il ve ilçe tarım müdürlüklerince tespit edilen, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel üreticiler yararlanacaklar.

Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamayacak. Üreticiler çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yer dışında başvuru yapamayacak.

Destekleme ödemeleri, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankası'na iletilmesiyle birlikte Tarım Bakanlığı merkez teşkilatı tarafından gerekli kaynağın banka şubelerine aktarılmasından sonra yapılacak.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak. Ziraat Bankası'na üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen tutarın yüzde 0,2'si ve diğer kurum, kuruluş, kooperatif ve birliklerin hizmetlerinden yararlandığı taktirde üreticilere ödenen tutarın yüzde 0,3'ü oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenecek.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte geri alınacak.

Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar.

Bu kararın yürürlüğe girmesiyle 3 Temmuz 2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren, 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar yürürlükten kaldırıldı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap