Hazine arazisinde ecrimisil karmaşası

2/B yasası kapsamında satılacak olan hazine arazilerinde geriye dönük olarak 5 yıllık "ecrimisil" bedeli alınacak ancak yasal bildirim yapanlara oranla sağlanan yüzde 35'lik indirim karmaşa yarattı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

ANKARA - İşgal altındaki Hazine arazilerinin ecrimisil uygulamasında 2010'da yapılan değişiklik, uygulamada sorunlara yol açıyor. DÜNYA'ya bilgi veren kaynaklar, Hazine arazisinin işgal edildiği tespit edildiğinde, ecrimisil bedelini peşin ve süresi içinde ödemesi halinde toplamda yüzde 35 indirim sağlandığını belirterek, "İşgalci (eğer tespit edilirse) bu durumda, yasal olarak beyan edip bedelini ödeyenden yüzde 35 daha az bedel ödüyor. Bu kaçağı ve işgali avantajlı hale getiriyor" ifadesini kullandılar.

336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile daha önce yasa ile verilen işgal altında bulunan Hazine arazilerinin kullananlarına rayiç bedelden kiralanmasına ilişkin düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle, bu kişiler yapılan tebligata itiraz etmemeleri halinde yüzde 20, süresi içinde kira bedelini peşin olarak ödemeleri halinde yüzde 15 indirim imkanına kavuştu.

DÜNYA'ya bilgi veren kaynaklar, kararın uygulamada Hazine arazilerini işgal edenlere, normal kiralayanlara göre avantaj sağlayan sonuçlar doğurduğunu belirttiler. Kaynaklar, işgal altındaki Hazine arazisine ecrimisil uygulanarak kira oluşturulduğunda, eşdeğer kullanım ile aynı seviyede kalınması gerektiği konusunda yargı kararları bulunduğunu belirttiler. Bu nedenle, tebliğde verilen avantajlar da sağlandığında, Hazine arazisini işgal eden ve tespit edilebilen bir kişinin, normal ve kayıtlı olarak kiralayana karşı yüzde 35 daha ucuz kira ödeme şansını bulduğu vurgulandı. Maliye'nin yasal olarak bu kişilerin işgaline son vermesi gerekirken, bunu başaramadığı durumlar için geliştirilen bu yaklaşımın işgali özendirici bir hal aldığı kaydediliyor.

Kaynaklar, halen uygulamada olan 2005'te yayınlanan 300 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği'nin de ecrimisil uygulamasında emlak vergisi değerinin yüzde 5'inden az olamayacağına dair hükmün, yine işgal altında "yüzde 3'nden az olamayacağı" şeklinde yer almasının da kaçağı teşvik edici yönünün bulunduğunu belirttiler.
 

Etiketler