İhlas Gazetecilik hisseleri halka arz edilecek

İhlas Holding, İhlas Gazetecilik A.Ş'de sahip olduğu hisselerden toplam sermayenin yüzde 30'unu halka arz edilmesine karar verdi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - İhlas Holding A.Ş, İhlas Gazetecilik A.Ş'de sahip olduğu hisselerden toplam sermayenin yüzde 30'una tekabül eden 24 milyon lira nominal tutarındaki B grubu payların Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla halka arz edilmesine karar verildiğini bildirdi.

İhlas Holding'in, halka arz edilecek İhlas Gazetecilik A.Ş hisselerinin halka arzı sonrasındaki süreçle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin iştiraklerinden İhlas Gazetecilik A.Ş'nin, hisse senetlerinin halka arzı için çalışmalara başladığı, bu kapsamda ana sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurduğu ve halka arzın İhlas Holding A.Ş ve İhlas Yayın Holding A.Ş tarafından mevcut hisselerin satışı yöntemiyle yapılacağı hususlarının 15 Mart 2010 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İhlas Holding A.Ş Yönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında,

80 milyon lira ödenmiş sermayeli İhlas Gazetecilik A.Ş'de sahip olduğumuz hisselerden toplam sermayenin yüzde 30'una tekabül eden 24 milyon lira nominal tutarındaki B grubu payların Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile halka arz edilmesine,

Halka arzda uygulanacak fiyat, satış ve dağıtım esas ve yöntemleri ile diğer hususların belirlenmesi, halka arz dokümanlarının hazırlanması ve imzalanması hususlarında Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mahmut Kemal Aydın ve Alaettin Şener'in yetkilendirilmesine,

Bu halka arz işlemleri esnasında ek satışta bulunulmamasına, halka arzın fiilen gerçekleştiği tarihten itibaren, 180 (yüz seksen) gün boyunca dolaşımdaki payın artmasına sebep olacak yeni bir satış veya halka arz kararı alınmamasına ve bu konuda açıklamada bulunulmamasına karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, bağlı ortaklıklardan İhlas Yayın Holding A.Ş'nin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında da İhlas Gazetecilik A.Ş'de sahip olunan hisselerden, toplam sermayenin yüzde 3'üne tekabül eden 2 milyon 400 bin lira nominal tutardaki B grubu payların Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla halka arz edilmesine, halka arzda uygulanacak fiyat, satış ve dağıtım esas ve yöntemleri ile diğer hususların belirlenmesi, halka arz dokümanlarının hazırlanması ve imzalanması hususlarında, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Albayrak ve Mustafa Ruşen Selçuk'un yetkilendirilmesine, halka arz işlemleri esnasında ek satışta bulunulmamasına, halka arzın fiilen gerçekleştiği tarihten itibaren 180 (yüz seksen) gün boyunca dolaşımdaki payın artmasına sebep olacak yeni bir satış veya halka arz kararı alınmamasına ve bu konuda açıklamada bulunulmamasına karar verildiği kaydedildi.

Hisseleri halka arz edilecek olan İhlas Gazetecilik A.Ş'nin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ise İhlas Holding A.Ş ve İhlas Yayın Holding A.Ş tarafından halka arz olunan söz konusu payların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüz seksen) gün boyunca bedelli sermaye artırımı kararı alınmamasına, sermaye artırımı yoluyla halka arz yapılmamasına ve bu yönde bir açıklamanın yapılmamasına karar verildiği belirtildi.

Bu konularda ilginizi çekebilir