8 °C

İşe girişte, 'sadece sözlü yapılabilir' düzenlemesi

Yönetmelikte yapılan değişiklikle sağlık uzman ve uzman yardımcılığına giriş için yazılı ve sözlü sınavın yanı sıra yalnızca sözlü sınav da yapılabilecek.

İşe girişte, 'sadece sözlü yapılabilir' düzenlemesi

 

ANKARA - Sağlık uzman ve uzman yardımcılığına giriş için yazılı ve sözlü sınavın yanı sıra yalnızca sözlü sınav da yapılabilecek.

"Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği" olarak ad değişikliğine gidilen yönetmelikle sağlık uzman ve uzman yardımcılığına giriş için yazılı ve sözlü sınavın yanı sıra yalnızca sözlü sınav da yapılabilecek.

Bu sınava çağrılacak aday sayısı atama yapılacak kadro sayısının 20 katından, sadece sözlü sınav yapılması durumunda ise 4 katından fazla olamayacak. Yazılı sınav yapılması halinde, sınava girenlerin nihai başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre, sadece sözlü sınav yapılması durumunda ise adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılacak.

Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, yazılı sınav yapılmaması halinde ise KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak. Sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asil aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenecek. Sınav sonuçları Bakanlık ve genel müdürlük internet sitesinde ilan edilecek.

Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilecek. Sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, bir sonraki sınavın ilanına kadar ve sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilecek.

Öte yandan Sağlık Bakanlığına ait bazı yönetmelikler de yürürlükten kaldırıldı. Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliklerle Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik, Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hizmet Yönetmeliği, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap