Kayıt dışı iş yerleri abonelikten bulunacak

SGK ile TÜİK'in ortak projesiyle, iş yerlerinin doğalgaz, su, elektrik abonelikleri, SGK kayıtları ile karşılaştırılacak ve tescilsiz iş yerleri kayıt altına alınacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ortak yürüttüğü proje kapsamında, iş yerlerinin doğalgaz, su, elektrik abonelikleri, SGK kayıtları ile karşılaştırılacak ve tescilsiz iş yerleri kayıt altına alınacak.

SGK ile TÜİK, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Eylem Planı kapsamında, doğalgaz, elektrik ve su aboneliği alan iş yerlerinin bilgileri, TÜİK'in İşyeri Verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri'ndeki bilgilerle karşılaştıracak. Tescilsiz olan iş yerleri tespit edilerek kayıt altına alınacak.
Eylemin tam olarak gerçekleşebilmesi için TÜİK'in iş yeri kayıtları ile Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uyumlaştırılması bekleniyor. Bu süreçte, SGK ilk olarak tüm yurt geneline elektrik dağıtımı yapan kuruluşlardan gelen bilgileri kendi sistemlerindeki iş yeri kayıtları ile karşılaştıracak.
Çalışma kapsamında, doğalgaz dağıtım şirketlerinden gelecek veriler de değerlendirilecek.

Kayıt dışı olduğu tespit edilen iş yerleri denetlenecek

SGK, Türkiye genelinde elektrik dağıtımı yapan 9 kuruluştan (TEDAŞ, Kayseri ve Civarı Elektrik, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım, Meram Elektrik Dağıtım, Uludağ Elektrik Dağıtım, Çoruh Elektrik Dağıtım, Fırat Elektrik Dağıtım, AYDEM Elektrik Dağıtım ve Başkent Elektrik Dağıtım) resmi yazı ile 1 Ocak 2012 tarihinden sonra ilk defa abonelik verilen iş yerlerinin bilgilerini istedi.
Söz konusu 9 kuruluştan gelen verilerden oluşan yaklaşık 185 bin iş yerinin elektrik abonelik bilgileri sorgulamaya hazır hale getirildi ve sorgulanmak üzere Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.
Sorgulamalar neticesinde gerçek kişi iş yeri abonelerinden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının B bendi gereğince, sigortalı olması gereken fakat tescilsiz olduğu tespit edilenlere ilişkin verilerle tüzel kişi iş yeri abonelerinden iş yerini tescil ettirmediği tespit edilenlere ilişkin veriler, il bazında tasnif edilecek ve SGK il müdürlüklerine gönderilecek. Daha sonra, yapılan tespitlerin yerinde görülerek doğrulanması için denetim birimleri çalışacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir