Kendi işinizi kurmazsanız alarm kurmaya devam edersiniz

Murat SAYAR / SMM

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İş hayatında Y kuşağı kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. En yaşlısı 35, en genci ise 16 yaşında olan Y kuşağı gençlerimiz kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliği taşırlar. Çünkü onlar bağımsız olmayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler ve iş yaşamlarında da farklılar. Belirlenen mesai saatleri arasında çalışmayı sevmiyorlar. X Kuşağı’na göre Y Kuşağı’nın örgütsel bağlılıkları azdır ve çok fazla iş değiştirdikleri de söylenebilir. Bir an önce yönetici olmak ya da kendi işlerini kurmak istiyorlar. 

Onlar, iş hayatını sadece yaşamlarını sürdürebilmek için değil, daha rahat para harcamak için istiyorlar. Y Kuşağı’nın uyumsuz olduğu, kendisinden farklı düşünenleri acımasızca eleştiri yağmuruna tuttuğu da bilinen bir gerçektir. Bu durum aşırı bireyci olmasından ve otorite tanımamasından kaynaklanıyor; Y Kuşağı kural tanımıyor. Ülkemizin yüzde 35’ini, yani ortalama 27 milyon genç nüfusu temsil ediyorlar. 

Geçen hafta 64. Hükümet Eylem Planı açıklandı. Y Kuşağı’nın farkında olan hükümet, onları kendi işlerinin patronu yapmak için bir dizi kolaylıklar sunacağını ifade etti. 

Bakanlar Kurulu açıklanan bu hususları ele alıp kararlarını Resmi Gazete’de yayınlamıştır. Kararların yayınlanması ile birlikte Y Kuşağı heyecana kapılıp araştırmaya başlamıştır. Çünkü nesil özellikleri mesaili çalışmaya uygun değildir. Ömür boyu alarm kurmak yerine kendi işlerini kurma hayalinin haklı mutluluğunu yaşamaktadırlar. Fakat nasıl olacak, nasıl bir yol izleyecekler ve neler yapmaları gerektiğini hususunda yeterince bilgi sahibi değildirler. Bu hususta onlara yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 

KOSGEB tarafından yürütülmekte olan Girişimcilik Destekleri güncellenerek 30 bin liradan 50 bin liraya çıkarılmıştır. Gençlere yönelik hazırlanacak olan Girişimcilik Destek Paketi kapsamından faydalanabilmeleri için; 29 yaş sınırını aşmamış gençlerimizin KOSGEB’e bir proje sunmaları ve Girişimcilik Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.  KOSGEB tarafından projeleri kabul edilen girişimcilik sertifikası sahibi gençlerimize ihtiyaç duymaları halinde 50 bin lira geri ödemesiz desteğe ilave olarak 100 bin liraya kadar, yüzde 85’i Kredi Garanti Fonu tarafından kefalet sistemine dâhil olacak kredi imkânı sağlanacaktır. 

KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Girişimcilik Destek Programı’nı bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşından küçük olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini sunmaları halinde 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullandırılabilecektir. Bu haktan faydalanabilmeleri için 2016 yılına devreden kredi borçlarının olmaması ve KOSGEB’ten hibe desteği kullanmadıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. 

Sonuç olarak özgürlüğüne düşkün Y Kuşağı için bu teşviklerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki burada en büyük problem ise KOSBEG’e sunulacak projelerdir. Projelerin onaylanması ve girişimcilik sertifikasının alınması şarttır. Bu sebepten dolayı da kıstaslara uyan gençlerimizin bir an evvel KOSGEB şubelerinin kapısını çalmaları gerekmektedir. 

İş hayatına damga vuran Y Kuşağı’nın (kendimizde bu kuşağa dâhil olmamızdan mıdır ne) kendi işlerinin patronu olma noktasında da fark yaratacağına inanıyor ve başarılar diliyoruz. Son olarak gerek proje aşamasında gerekse diğer işlemlerde profesyonel destek alarak şansınızı arttırabileceğinizi hatırlatmak isteriz.