MB: Sanayideki iyimserlik güçlenerek devam ediyor

MB İktisadi Yönelim Anketine göre, sanayi dalı hakkında bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27,1'e çıktı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Merkez Bankası tarafından düzenlenen İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, sanayi dalındaki genel gidişat konusunda iyimserler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü.

İçinde bulunduğu sanayi dalı hakkında bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27,1'e çıkarken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,7'ye, görüşünün bir ay öncesine göre değişmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 61,2'ye geriledi.

Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve Mart ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1597 işyerinin katıldığı Mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi sonuçları açıklandı.

Buna göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış diyenler lehine olan seyrin uzun bir aradan sonra Mart ayında azalış diyenler lehine döndüğü görüldü. Son üç ayda alınan iç piyasa sipariş miktarındaki azalış seyrinin zayıflayarak devam ettiği, ihracat sipariş miktarındaki artış seyrinin sürdüğü, toplam sipariş miktarındaki azalış seyrinin ise yeniden artış belirtenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam sipariş, ihracat sipariş ve iç piyasa siparişlerinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerde önceki aya kıyasla bir miktar iyileşme görüldü.

Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinde ise mevsim normallerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin Mart ayında yerini mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelere bıraktığı gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği, gelecek üç aydaki ihracat sipariş, iç piyasa sipariş ve toplam sipariş miktarlarındaki artış beklentilerinin de güçlendiği görüldü.

Bu dönemde, toplam istihdam beklentisindeki artış yönlü seyrin sürdüğü gözlendi. Gelecek on iki aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarındaki artış yönlü seyrin de güçlenerek devam ettiği gözlendi. Ortalama birim maliyetlerinde son üç aydaki artış eğiliminin güçlendiği, gelecek üç aydaki artış beklentilerinin ise zayıflayarak sürdüğü belirlendi.

Gelecek üç ayda satış fiyatlarındaki artış beklentilerinin de devam ettiği görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE enflasyonu beklentisi ise geçen aya kıyasla 0,4 puan artarak yüzde 7,8 oldu.

Bu konularda ilginizi çekebilir