20 °C

Net dış borç stoğu 152 milyar dolar

Türkiye'nin net dış borç stoğu 152.4 milyar dolar, özel sektörün borç stoğundaki payı yüzde 63.9 oldu.

Net dış borç stoğu 152 milyar dolar

ANKARA - Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 2010 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 266,3 milyar dolar oldu.    

Ülkenin net dış borç stoku da 152,4 milyar dolar olarak belirlendi.   

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye brüt dış borç stoku, 2010 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 266,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı 170,2 milyar dolar (yüzde 63,9), kamu kesimi borçlarının payı da 84,8 milyar dolar (yüzde 31,8) oldu.    

Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içindeki payı da 11,4 milyar dolar (yüzde 4,3) olarak belirlendi.        

Kamu kesimi dış borçları

Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir bölümünü, orta-uzun vadeli dış borçlar oluşturdu.    

Merkezi Yönetim dış borç stoku, 2010 yılı ikinci çeyrek sonu itibariyle 73,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bunun 41,7 milyar doları, uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan meydana geldi.    

Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları da 2010 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 11,2 milyar doları buldu.        

Özel ektör dış borçları

2010 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla özel sektörün kısa vadeli dış borçları 54,8 milyar dolar, orta-uzun vadeli dış borçları da 115,4 milyar dolar oldu.    

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu içinde bankacılık sektörü öne çıktı. Bankacılık sektörünün toplam içindeki payı 32,5 milyar dolar ile yüzde 59,4'ü buldu.    

Finansal olmayan kuruluşlar ise 83,1 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu.    

Söz konusu dönem itibariyle Merkez Bankasının uzun vadeli dış borçları 9,9 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları da 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.    

2010 Haziran-2010 Mart döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 9,3 milyar dolar azalış gösterdi.        

Net dış borç stoğu

Hazine Müsteşarlığı Türkiye'nin net dış borç stokunu da 2010 yılı ikinci çeyreği itibariyle 152,4 milyar dolar olarak açıkladı.    

Hazine garantili dış borç stoku da Haziran sonu itibariyle 6,2 milyar dolar oldu.        

Öte yandan 2010 yılı Haziran sonu itibarıyla, kamu net borç stoku 313 milyar lira, AB tanımlı genel yönetim nominal borç stoku ise 444,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.