Nüfusa göre planlamayla yeni eczane yerleri belli oluyor

Eczanelerle ilgili kanunun yürürlüğe girdiği 31 Mayıs 2012 sonrasında eczanesini kapatan ancak yeniden işyeri açmak ya da eczanesini başka ilçeye nakletmek isteyenler nüfusa göre planlamaya tabi oldu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA -  Sağlık Bakanlığı, ilk kez nüfusa göre planlama yaparak yeni açılacak eczaneleri ve bunlar için hak sahiplerini, eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralamasını göz önüne alarak belirleyecek. 

31 Mayıs 2012'de yürürlüğe giren kanun, yeni açılacak eczane sayılarının, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3 bin 500 kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenmesini öngörüyor.  

Buna göre Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından her yıl eczane açılması uygun ilçeler ve açılabilecek eczane sayıları Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı nüfus bilgileri esas alınmak suretiyle belirlenecek ve yılda en az iki kez Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek. 

Söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eczacılık yapma hakkına sahip eczacılarla eczacılık fakültelerinde okuyanlar ve fakülteyi yeni kazananlar bir defaya mahsus bu sınırlamaya tabi değil. Aynı tarih itibarıyla eczanesi bulunanlara da bir defaya mahsus herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini ilçe dışına nakledebilme ve devredebilme hakkı tanınmıştı. 

Bu çerçevede eczanelerle ilgili kanunun yürürlüğe girdiği 31 Mayıs 2012 sonrasında eczanesini kapatan ancak yeniden işyeri açmak ya da eczanesini başka bir ilçeye nakledip tekrar ilçe değiştirmek isteyenler nüfusa göre planlamaya tabi oldu. 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, sınırlamaya tabi eczacılar için bu ay içerisinde eczane açılabilecek yerleri ilan ederek hak sahiplerini belirleyecek. 

Bu kişilerden eczane açmak isteyenler, Kurum tarafından ilan edilen yerler için başvuracak. Bu başvurularda en fazla yirmi beş tercih yapılabilecek. Kurum, eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralamasını göz önüne alarak yerleştirme yapacak. Başvuru yapan eczacılardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanacak. 

Başvuru yapan eczacıların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde Kurum tarafından, Türk Eczacıları Birliği temsilcisinin de katılımıyla çekilecek kura sonucuna göre yerleştirme yapılacak. 

 "Aile eczacısı" gibi olacaklar 

Sağlık Bakanlığınca söz konusu kanuna dayanılarak çıkarılan, eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, eczanelerin açılması, işletilmesi, nakli, devri ve kapanmasıyla eczanelerin özellikleri ve eczacılık hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenleyen "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik" ile ilgili bazı illerde bilgilendirme toplantıları düzenledi. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ve Daire Başkanı Fatma Bekar başkanlığındaki uzman heyetin katılımıyla İstanbul, Ankara ve Elazığ'daki toplantılarda teknik uygulamalar anlatıldı ve tüm detaylara açıklık getirildi. 

Toplantılarda, eczacılara, yeni yönetmelikle ilgili bilgiler verilerek, hastasını tanıyan ve tanınan, hastalığı hakkında fikir sahibi olan eczacıların bir anlamda "aile eczacısı" olarak çalışacakları dile getirildi. 

Dün İlaç ve Eczacılık Kurumu Derneği ve İstanbul Eczacı Odasının işbirliğinde düzenlenen ve yaklaşık 2 bin serbest eczacının katıldığı toplantıda da katılımcıların mevzuat hakkındaki soruları yanıtlandı.  

Bu konularda ilginizi çekebilir