9 °C

OKSB yenilemede sıkıntı aşıldı

SERBEST KÜRSÜ / İlhan BULUT

OKSB yenilemede sıkıntı aşıldı

Bilindiği gibi Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği geçici 3. maddesiyle A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri’nin (OKSB) 1/1/2017 tarihi itibariyle son bulacağı ifade edilmiştir. Bu tarihe kadar A ve B sınıfı OKSB sahibi firmaların belge yenilemelerinin yapılacağı ancak yeni başvuruların kabul edilmeyeceği vurgulanmıştı. Bu madde bir takım sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Dolaysıyla bu belgeyi alabilmek için vergi dairelerinden, SGK’dan, adli sicilden, ticaret odalarından, ihracatçı birliklerinden, yeminli mali müşavirlerden ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinden alınan temiz belgeleri ve uygunluk raporlarıyla bölge müdürlüklerine yapılan başvurular reddedilmişti. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü bu konudaki sıkıntıyı giderebilmek adına bir karar alarak bölge müdürlükleri aracılığıyla 24.04.2015 tarihinde muhataplarına duyurdu. Karara göre A ve B sınıfı belge sahibinin süresi dışında yaptıkları başvurular reddedilmeyecek ve geçerlilik süresi 1/1/2017 olmak üzere kendilerine belgelerinin verilecek. Çok yerinde alınmış olarak düşünülen bu karardan, istenen faydanın tam olarak alınabilmesi için hali hazırda “süresi dışında yapıldığı” gerekçesiyle reddedilen A ve B sınıfı OKSB başvurularının yeni bir evrak tanzimine gerek kalmaksızın olumlu sonuçlandırılmasıdır.

Bu arada 800 civarında A ve B sınıfı OKSB sahibi firmanın 1/1/2017 tarihinde belgelerinin son bulacak olmasına rağmen, bu belgenin yerine geçeceği düşünülerek firmaların yönlendirildiği, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'na talep istenen düzeye henüz ulaşmamıştır. Sayının ise lojistik firmalarıyla birlikte 19 olması da ayrıca düşündürücüdür.
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.