15 °C

Özel hastaneler hangi şartlarda ilave ücret alabilir?

Özel hastaneler hangi şartlarda ilave ücret alabilir?

Süleyman Demir - SGK Başkan Danışmanı

Sağlık sebebiyle zaman zaman özel hastanelere ya da vakıf üniversitelerine gitmekteyiz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ettiğimizde katılım payı yanında aldığımız hizmetlere ek olarak fark ücreti ödemekteyiz. Vatandaşımıza çıkarılan bu ilave ücret konusunda kamuoyunda sorulan tüm sorulara cevap vermeye çalıştık.   

İlave ücretlerle ilgili ilave ücret ya da diğer adıyla “fark ücreti” nedir ve oranı nasıl belirlenir?

İlave ücret; 5510 sayılı Kanun’un 73. maddesi dayanak alınarak SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerine ek olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunan kişilerden SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından alınan ücrettir. 

İlave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olup şu anda sağlık sunucuları tarafından SUT fiyatlarının iki katına kadar ilave ücret alınabilmektedir. 

Yani SUT’ta 100 TL olan bir sağlık hizmetinden hastane 200 TL’ye kadar ilave ücret alabilir demektir. Sağlık sunucusu bu ücreti tamamen almayabileceği gibi bir kısmını alabilir.

Katılım payı ile ilave ücret arasındaki fark nedir?

Katılım payı kanun gereği genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Kurum adına tahsil edilen tutardır. İlave ücret ise yine kanun gereği Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sınırlar dâhilinde olmak kaydıyla vakıf üniversiteleri ve sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık hizmeti sunucusu için tahsil edilen tutardır.

Muayene Katılım Payı Ne Kadardır?

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 5 (beş) TL ve özel sağlık hizmeti sunucularında 12 (on iki) TL uygulanmaktadır.

Genel hükümler saklı kalmak kaydıyla; birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 (beş) TL’lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir. 

Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında ilave ücret alınabilir mi? 

Vakıf üniversiteleri hariç yüksek öğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için SUT fiyatlarının poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir. Ancak bu tutarlar bir defada asgari ücretin iki katını geçemez.

Kimlerden ilave ücret alınmaz?

- 1005 Sayılı “İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun” hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden,

- 2330 Sayılı “Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” hükümlerine göre aylık alan kişilerin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden,

- Harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu” kapsamında aylık alan kişilerin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden, 

- Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21'inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralanan kişilerden, her ne şart altında olursa olsun ilave ücret alınmayacaktır.

Yarın Özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinin hangileri olduğu konusu ile devam edeceğiz. 

Sağlıklı ve mutlu kalınız.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.