PİGM Genel Müdürlüğüne atama yapıldı

Bakanlık Müşaviri Selami İncedalcı bu göreve atandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynak Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Selami İncedalcı atandı.

İncedalcı'nın atanmasına dair kararın da yer aldığı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararlarına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığına Necati Yamaç, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığı'na Mustafa Kuruca, Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına da aynı yer Hazine Başkontrolörü İrfan Tokgöz getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir karar uyarınca ise Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Uçar yeniden atandı.

Etiketler