13 °C

"Asgari ücret yine sefalet düzeyinde kaldı"

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, asgari ücrete gelen zammı "yine açlık ve sefalet ücreti düzeyinde kaldı" diyerek eleştirdi.

"Asgari ücret yine sefalet düzeyinde kaldı"

 

 
ANKARA – CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, kayıt dışı çalışanlar da dahil edildiğinde ücretlilerin neredeyse yüzde 70'ini ilgilendiren asgari ücretin, yine "açlık ve sefalet ücreti" düzeyinde kaldığını iddia etti. 
 
Çetin yaptığı yazılı açıklamada, AKP iktidarı döneminde asgari ücretin esas ücret şekline dönüştüğü belirterek, Bütçe görüşmelerinde Maliye Bakanı tarafından bugün için sigortalı olarak çalışanların yüzde 47'sinin asgari ücretle çalıştığının bizzat açıklandığını kaydetti. On yıllık iktidarı döneminde asgari ücreti simit, çay üzerinden anlatan AKP'den emekçilerin umudunu kestiğini, rekabet gücünün yükseltilmesinde çalışanların haklarının baskılanmasını temel araç olarak gören bir anlayıştan insan onuruna yakışır düzeyde asgari ücret beklenemeyeceğini ifade eden Çetin, firmaların rekabet gücünün yükseltilmesinin emek sömürüsü üzerine kurulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. 
 
Asgari ücretin bir işçinin insan onuruna yakışır bir şekilde ailesi ile birlikte temel ihtiyaçlarını güncel fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek ücret olduğunu vurgulayan Çetin, "Asgari ücret ülkemizde çok geniş bir kesimi ilgilendirmektedir. AKP iktidarı döneminde asgari ücret esas ücret şekline dönüşmüştür. Bugün için sigortalı olarak çalışanların yarısının asgari ücretle çalıştıkları bilinmektedir. Kayıt dışı çalışanları da dâhil edersek, ücretlilerin neredeyse yüzde 70'ini ilgilendiren asgari ücret sefalet ücreti olmaktan öteye gidememektedir" dedi. 
 
Çetin, AKP hükümetleri döneminde belirlenen asgari ücretin TÜİK'in açıkladığı olması gereken asgari ücret sınırının sürekli olarak altında kaldığını, açıklanan 2013 yılı asgari ücretin de TÜİK'in belirlediği miktarın 251 TL altında gerçekleştiğini öne sürerek şöyle devam etti: 
 
"Her fırsatta yüksek büyüme oranları ile övünen AKP, çalışanların büyümeden alması gereken pay konusuna gözlerini ve kulaklarını kapatıyor. AKP'nin işbaşına geldiği 2002 yılında asgari ücretle 7,8 adet çeyrek altın alınabilirken, bugün asgari ücretle ancak 4,5 adet çeyrek altın alınabilmektedir. Doğalgaza yapılan yüzde 48'lik zam ve yine elektriğe yapılan yüksek oranlı zam karşısında asgari ücrete yapılan artış anlamsız ve etkisiz kalmıştır.
 
Açlık ve yoksulluk sınırı verileri ile TÜİK'in yaptığı asgari ücret çalışması sonuçları ortada iken çalışanlar için daha anlaşılır, kabul edilebilir bir asgari ücret belirlenmesi gerekirdi. Ancak açıklanan asgari ücret yine açlık ve sefalet ücreti düzeyinde olmuş ve 4 kişilik bir aile için belirlenen asgari ücret açlık sınırının altında kalmıştır. En düşük devlet memuru aylığını esas alan, vergi dışı bırakılmış, işçi ailesinin zorunlu ihtiyaçlarının tümünü asgari düzeyde karşılayabilen, bölgelere göre farklılaştırılması düşünülmeyen bir asgari ücret, sefalet ücreti olmaktan çıkmış olacaktır." 
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.