"Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil"

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA – CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Türkiye ile üyelik müzakerelerinde yeni bir başlığın açılıp açılmayacağına ilişkin karar beklenirken Avrupa Birliği'ne "Erdoğan yüzünden Türkiye'nin yolunu kesmeyin, Türkiye'yi Erdoğan'dan ve onun vizyonsuz iktidarından ibaret sanmayın" diye seslendi. 

Oran yazılı açıklamasında, Türkiye'de özellikle son dönemde yaşanan keyfi yönetim anlayışı, adaletsizlikler, hukuksuzluklar ve eşitsizliklerin Türkiye-AB ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu, AK Parti hükümeti hariç, herkese bir kez daha hatırlattığını belirtti. 

Yaklaşık 50 yıldır süren ve karşılıklı büyük faydalar getirecek AB ve Türkiye ilişkilerinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AB Bakanı Egemen Bağış'ın "vizyonsuzluklarına" heba edilemeyecek kadar köklü ve iki taraf için de önemli olduğunu kaydeden Oran şöyle devam etti:

"Türkiye için AB'ye tam üyelik bir devlet politikasıdır ve Türkiye tam üyelik hakkına sahiptir. AB'nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine paralel olarak, ülkemizin AB yolundaki hedeflerinden uzaklaştırılmaması için gereken fasıllar mutlaka açılmalıdır. 
Bu bağlamda Jean Monnet vizyonu taşıyan tüm Avrupalı karar vericilere sesleniyorum; Erdoğan yüzünden Türkiye'nin yolunu kesmeyin. Türkiye'yi Erdoğan'dan ve onun vizyonsuz iktidarından ibaret sanmayınız ve bölgesel politikalar, yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik fasıllarını müzakerelere mutlaka açınız. CHP olarak biz bu sürecin destekleyicisi ve takipçisi olacağız." 
Oran, bu fasılların açılmasının Türkiye'de özgürlük ve demokrasi isteyenlerin talepleriyle örtüşeceğini, AB ile müzakerelerin durmasının ise ancak Türkiye'de otoriter bir rejim kurmak isteyenlerin işine geleceğini ifade etti.