8 °C

"Yasak, internet ekonomisinin gelişmesini engeller"

TÜBİSAD, Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesinin toplumun ve internet ekonomisinin gelişiminin önünde bir engel ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu yorumu yapıldı.

"Yasak, internet ekonomisinin gelişmesini engeller"

İSTANBUL - Bilişim Sanayicileri Derneği'nden (TÜBİSAD) konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, çağın, bilginin özgürce üretilip paylaşıldığı, bu temel gerçeklik bazında toplumsal ve siyasal ilişkilerin etkilendiği bir çağ olduğu ve internetin çok önemli rol oynadığı bilişim ekonomisinin de çağın en büyük ekonomik sektörlerinden biri olduğu vurgulandı. 

Geçtiğimiz 10 yılda haber alma ve haber yayma faaliyetinin Twitter'ın da dahil olduğu sosyal paylaşım platformları aracılığıyla biçim değiştirip, milyonlarca kişinin karşılıklı etkileşimine dayanan yeni bir iletişim döneminin başladığı belirtilen açıklamada, bilginin özgürce paylaşılmasını sağlayan Twitter'a erişimin engellenmesinin, dışa açık bir büyüme ve demokratik bir hukuk devletine sahip olma iddiasındaki Türkiye için de olumsuz bir gerekçe olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Twitter'ın yasaklanması toplumsal gelişimin önünde bir engel olmanın yanı sıra, hukuki olarak da çok önemli sakıncalar içermektedir. 5651 Sayılı İnternet Kanununda yapılan son değişiklikler ile  artık sitelerin tamamının kapatılmayacağı, mahkeme kararı ile belirlenen 'hukuka aykırı' içeriğin kaldırılmasının  URL temelli engellemeyle sağlanacağı belirtilmiştir. URL temelli engelleme yapılmadan Twitter'a erişimin tamamen engellenmesi, 5651 sayılı mevcut kanuna da aykırı bir durumdur. Ancak mahkeme kararı ile belirlenebilecek 'hukuka aykırı içeriğin' URL bazlı engellenmesi yerine, tüm sitenin kapatılarak diğer içeriklerin de engellenmesi hukukun evrensel prensibi olan 'Ölçülülük Prensibine' de aykırıdır. 

Ayrıca, ülke sınırlarında faaliyet göstermeyen bir şirkete mahkeme kararlarının ne şekilde uygulanacağı Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde açıkça belirtilmiştir.Twitter'a erişimin engellenmesi Avrupa Birliği müktesebatına uyum yönünde hukuki taahhüdü olan bir ülke için tasvip edilemez bir uygulamadır. 

İnternet özgürlüğü sadece hukuki açıdan değil aynı zamanda ülkemizin geleceği ve ekonomisi açısından da çok değerlidir. Ülkemizin 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini tutturabilmesi, ekonomik büyümenin itici gücü olduğuna inandığımız bilgi iletişim teknolojileri ve internet sektörünün sağlıklı ve özgür gelişimi ile mümkün olacaktır." 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.