6 °C

Resmi Gazete

27934 Sayılı Resmî Gazete

Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

2011/1763      Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011/1764      Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Olarak Ankara Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (6) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2011/1765      Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesinin E: 2008/103, K: 2010/118 Sayılı Kararı (21/7/1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Kanun ile İlgili)

 Anayasa Mahkemesinin E: 2008/96, K: 2011/3 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)

Anayasa Mahkemesinin E: 2009/39, K: 2011/23 Sayılı Kararı (4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)

Anayasa Mahkemesinin E: 2009/42, K: 2011/26 Sayılı Kararı (26/5/1981 Tarihli ve 2654 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/12/1985 Tarihli ve 3239 Sayılı Kanun ile İlgili)

Anayasa Mahkemesinin E: 2009/83, K: 2011/29 Sayılı Kararı (21/7/1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Kanun ile İlgili)

Anayasa Mahkemesinin E: 2009/5, K: 2011/31 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2/5/1995 Tarihli ve 4108 Sayılı Kanun ile İlgili)

Anayasa Mahkemesinin E: 2008/58, K: 2011/37 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)

Anayasa Mahkemesinin E: 2008/51, K: 2011/46 Sayılı Kararı (12/3/1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 7/5/2008 Tarihli ve 5761 Sayılı Kanun ile İlgili)

Anayasa Mahkemesinin E: 2009/90, K: 2011/47 Sayılı Kararı (20/2/2001 Tarihli ve 4628 Sayılı Kanun ile İlgili)

Anayasa Mahkemesinin E: 2010/106, K: 2011/55 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/4/2001 Tarihli ve 4638 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.