Resmî Gazete

SAYI: 28448

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
 
 
 
MEVZUAT
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
 
2012/3821     1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Tazminat Limitleri Değişiklikleri'ne Dair Karara Katılmamız Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
2012/3795     Tokat İli, Reşadiye İlçesinde Tesis Edilecek Yeşilırmak I Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2012/3810     Muş İli, Merkez İlçesi, Kale Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2012/3831     Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Kirazpınar Mahallesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
 
—  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER
 
—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği