6 °C

Resmî Gazete

Sayı:28582

Resmî Gazete

MEVZUAT
 
YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUN
 
6428     Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 
 
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
 
 
BAKANLAR KURULU KARARI
 
2013/4404   Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar
 
 
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
 
—   Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman ÖZTÜRK’ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/8)
 
 
 
ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
 
—    Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, M. Emin KUZ’un Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/7)
 
 
 
ATAMA KARARLARI
 
2013/4292   Boş Bulunan Şeker Kurulu Üyeliğine Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Muhammet KARAKAYA’nın Atanması Hakkında Karar
 
—   Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
 
 
YÖNETMELİKLER
 
—  Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği
 
—  Nükleer Tesislerde Serbestleştirme ve Sahanın Düzenleyici Kontrolden Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik
 
 
 
GENELGE
 
—  Beşinci Türkiye İktisat Kongresi ile İlgili 2013/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 
 
 
TEBLİĞLER
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/26 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/27 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/28 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/29 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/30 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/31 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/32 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/34 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/39 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/40 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/41 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/43 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/44 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/45 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/46 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/47 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/48 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/50 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/51 Sayılı Kararı
 
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/52 Sayılı Kararı
 
 
 
KURUL KARARLARI
 
—  Sermaye Piyasası Kurulunun 22/2/2013 Tarihli ve 203 Sayılı Kararı
 
—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2013 Tarihli ve 5219 Sayılı Kararı
 
 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap