Resmî Gazete

SAYI: 28686

YAYINLAMA
GÜNCELLEME


 MEVZUAT
 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/4878    Katılım Öncesi Yardım Aracı - Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni - Kısım 1-B Çerçevesinde 2012 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notaların Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik