10 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29028

Resmî Gazete


MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6544   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/6420   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2014/6421   Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6422   Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) V. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Nam ve Hesabına Avrupa Komisyonu Arasında 14 Kasım 2013’te Akdedilen Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2012) Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6377   380 kV Sedko DGKÇS GIS TM-(Verbena DGKÇS-Alibeyköy TM Enerji İletim Hattına) Girdi-Çıktı Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6378   380 kV Aşağı Kaleköy Hes TM-Beyhan I HES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6379   154 kV Hamitabat DGKÇS-Delta DGKÇS Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6380   Giresun İlinde Tesis Edilecek Moran Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6384   Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2014/6386   Sakarya İli, Arifiye İlçesi Sınırları İçerisinde İnşa Edilecek Arifiye Uluslararası Olimpik Kürek ve Kano Parkurunun Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik

—  Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

—  Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Faaliyetlerinin Daraltılarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2012/636 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/849 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/4785 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/5680 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/5956 Başvuru Numaralı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2014/2923 Sayılı Kararı

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.