6 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29037

Resmî Gazete


MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6447    Tunceli İli, Çemişgezek İlçesinde Tesis Edilecek Tagar Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/8)
—  Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ No: 2002/66) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/29)
—  Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12)
 
KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/6/2014 Tarihli ve 5905 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 18/6/2014 Tarihli ve 2013/2814 Başvuru Numaralı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.