7 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29062

Resmî Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUN

6551   Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—  Elazığ İli Baskil İlçesi Merkez Bucağı Yürekli Köyünün Aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER

—  Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
KURUL KARARI

—  Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 13/5/2014 Tarihli ve 2014/7 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve 2013/5356 Başvuru Numaralı Kararı
 
DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.