10 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29069

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
TÜZÜK

2014/6506    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6582    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
 
ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER

2014/6579    Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
2014/6589     Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
GENELGE

—   Gazze Yardım Kampanyası ile İlgili 2014/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 
TEBLİĞLER

—  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/36)
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/64 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/65 Sayılı Kararı
 
KURUL KARARI

—  Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 19/6/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 14/7/2014 Tarihli ve 3327 Sayılı Kararı

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.